วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Booklet


เดินทางไปหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาวสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาศรีวิธา ล้านช้างร่มขาว พระราชอาณาจักรลาว บรมเชษฐาขัติยสุริยวรมัน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัติยวงศา พระมหาศรีสว่างวัฒนา คนบูร์กินาฟาโซพูดกับทีมว่า ขอโทษที่ข้าพเจ้ามาช้า ...✕...My flight was delayed because technical problems.

บูร์กินาฟาโซคนนี้พูดผิดไวยากรณ์ครับ because of = เพราะว่า จะต้อง ตามด้วยคำนามหรือวลี เท่านั้น ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง บูร์กินาฟาโซคนเดิมจะต้องพูดว่า ...✓...My flight was delayed because of technical problems. ส่วน because + S + V นั้น จะต้อง ตามด้วยประโยค...✓...My flight was delayed because there were some technical problems.

มาถึงโรงแรมแกรนด์หลวงพระบาง ซึ่งในอดีตเป็นวังเก่าของเจ้าเพชรรัตน์ ทีมนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายก็ตามหา books หนังสือที่เกี่ยวกับอดีตของโรงแรมแห่งนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่มีดอกค่ะ มีเพียง booklets อยู่ 2-3 เล่ม

ผู้อ่านท่านครับ booklet คือ a very thin book with a small number of pages and a paper cover หนังสือเล่มบางๆ ที่มีไม่กี่หน้า หน้าที่ส่วนใหญ่ของ booklet ก็คือ giving information about something ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

ฝรั่งถามว่า ถ้าผมจะไป bookshop แถวนี้มีไหม? หลวงพระบางมี bookstore ใหญ่ๆ บ้างไหม? ผู้อ่านท่านครับ ที่คนอังกฤษเรียก a bookshop ส่วนคนอเมริกันเรียกว่า a bookstore ทั้ง 2 คำ ก็คือ ร้านขายหนังสือ ครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

booklet คือ a very thin book with a small number of pages and a paper cover หนังสือเล่มบางๆ ที่มีไม่กี่หน้า 22 ต.ค. 2560 12:45 22 ต.ค. 2560 15:08 ไทยรัฐ