วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Happy Station

Happy Station

โดย สหบาท
23 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

เสนิต สำราญสำรวจกิจ


ชูนโยบายการบริหารงานให้เข้าใจง่ายดูแล้วเป็นรูปธรรม

ภายหลัง พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รรท.ผบก.น.1 เข้ารับตำแหน่ง ได้เรียกประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามคอนเซปต์ Happy Station ตำรวจและประชาชนต้องมีความสุขร่วมกัน

ผู้กำกับหัวหน้าสถานีต้องเป็น CEO ทำสถานีตำรวจให้เป็น Happy Station

พ.ต.อ.เสนิตเชื่อว่า หากตำรวจมีความสุขจะทำงานให้ประชาชนได้อย่างมืออาชีพ

ดังนั้นทุกโรงพักต้องให้เกิดพฤติกรรม ตั้งแต่ส่งเสริมให้ตำรวจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ให้ตำรวจในสถานีมีจิตใจเอื้ออาทร มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ต้องให้ตำรวจอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้สะอาดและสวยงาม

จัดสรรเวลาให้ตำรวจพักผ่อนตามสมควรที่เหมาะสม มีการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะ มุ่งเน้นการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ มีจิตใจที่ใฝ่ธรรมตามศาสนาที่ตัวเองนับถือ รู้จักบาปบุญคุณโทษ

มีการบริหารการเงินที่ดี ลดรายจ่ายให้ลูกน้อง จัดโครงการอาหารกลางวัน หารายได้เสริม

สุดท้ายต้องทำให้ครอบครัวเป็นสุข

ผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ลูกน้องถึงบ้าน สอบถามติดตามปัญหาและพยายามช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกน้อง

ขณะเดียวกัน ตำรวจต้องดูแลประชาชนให้มีความสุข คือ ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและทรัพย์สิน

อาชญากรรมต้องไม่เกิด หากเกิดแล้วต้องจับได้

ประชาชนต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งได้รับความสะดวกในด้านการบริการบนโรงพัก

ผบก.น.1 มองว่า ประโยชน์ที่ได้จากการดูแลประชาชน ตำรวจจะได้รับการยกย่องว่ามีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการสนับสนุนกิจการตำรวจ พร้อมให้ข้อมูลเบาะแสข่าวสารอาชญากรรม

เมื่อทุกอย่างแฮปปี้ภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเกิดแก่องค์กรตำรวจเอง.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้