วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

โดย หมัดเหล็ก
23 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


ร่องรอยของความขัดแย้งหลังจากที่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สะท้อนไปถึงพฤติกรรม คณะผู้ร่างกฎหมายและผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ ยึดหลักการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพประชาชนอย่างสมบูรณ์ เกิดความระส่ำระสายทันที ที่จะต้องมีการ เซ็ตซีโร่ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ระหว่าง กกต. กับ กรธ. ระหว่าง มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. กับ สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ฝ่ายกิจการเลือกตั้ง แสดงและสะท้อนถึงความรู้สึกที่งัดข้อกันทางทัศนคติและอคติทางกฎหมาย ได้เป็นรูปธรรม

หรือกรณีของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีของ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ย้อนแย้งในประเด็น การสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและอำนาจ สตง. โดยมีเนื้อหาให้ ผู้ว่าการ สตง.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นนวัตกรรมที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)ออกแบบให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล

เช่นเดียวกับ สตง.ที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินก็ต้องถูกตรวจสอบด้วย กรธ.กำหนดการตรวจสอบแค่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.และให้ส่งให้ประธาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่ ป.ป.ช.ตรวจสอบคนอื่น

ย้อนเกล็ดถึงขนาดนี้ เหมือนเป็นการ ตีแสกหน้า ป.ป.ช. ที่เป็นองค์กรตรวจสอบการทุจริตแต่จะไม่ยอมรับการตรวจสอบ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อ ป.ป.ช.ตรวจสอบคนอื่นได้ สตง.ก็ตรวจสอบ ป.ป.ช.ได้ด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน กรณีประเด็นการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ยังคาราคาซังโดยอ้างบทเฉพาะกาลมาตรา 108 วรรคท้าย ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ สตง. ก่อนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับให้ถือว่า เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ สตง.มาก่อน ทำให้ อดีตผู้ว่าการ สตง. มีปัญหาในการลงสมัครรับการสรรหา ผู้ว่าการ สตง.คนใหม่ เพราะตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ผู้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการองค์กรอิสระเข้ารับการสรรหา

ทั้งนี้ อดีตผู้ว่าการ สตง.ได้อ้างคำสั่ง ม.44 ให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ สตง.ยังสามารถลงสมัครรับการสรรหาได้อีก 1 วาระ อย่างน้อย 2 ปี โดยอดีตผู้ว่าการ สตง.ยืนยันที่จะลงสมัครผู้ว่าการ สตง.อีกสมัยอย่างแน่นอน

การจัดสรรอำนาจใน คตง.และ สตง. มีปัญหาจากภายในสู่ภายนอก ที่ สนช. และ กรธ. จะต้องตอบโจทย์เรื่องนี้ให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้น จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับการสรรหาองค์กรอิสระอื่นๆ ที่จะต้องใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไป

ถ้ายกเว้นให้พิศิษฐ์ได้ ก็ต้องยกเว้นให้กับอดีตกรรมการคนอื่นได้เช่นกัน

จะไปตีความเจตนารมณ์ของ กรธ. หรือ สนช. ว่าต้องการที่จะสกัดกั้นใครเป็นพิเศษ อย่างไร เป็นอีกเรื่อง ของอย่างนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ระหว่างคนออกกฎหมายกับคนที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย ถ้าไม่เคารพซึ่งกันและกัน ก็จะกลายเป็นสงคราม มือกฎหมาย ไปฉิบ

ท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ยังจมไม่ลง ปล่อยวางไม่ได้ กลายเป็นปมในใจระหว่างกฎหมายที่มาจากอำนาจของคนเพียงคนเดียวกับกฎหมายที่มีจากอำนาจของประชาชน ฉบับไหนควรจะมีศักดิ์ศรีมากกว่ากัน

ไม่ต้องไปคิดให้เมื่อยตุ้ม.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้