วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรามีรากเหง้าไม่ต้องอายใคร


กลั่นด้วยใจ เพื่อจุดหมายเดียวกัน

วันนี้หัวใจของคนไทยทุกคนในฐานะพสกนิกรของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่างมุ่งไปสู่จุดเดียวกัน

แม้จะต้องโศกเศร้าอาดูรที่พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการแปรความเสียใจให้กลายเป็นสิ่งสร้างสรรค์

ไม่ว่าจะเป็นบทเพลง ไม่ว่าเป็นบทกลอน ลำนำ จากนักร้อง นักดนตรี นักเขียน นักพูด ล้วนรังสรรค์ผลงานออกมาอย่างวิเศษ

ไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น ได้เปล่งประกายความสามารถให้ปรากฏเพื่อถวายให้กับ “พ่อ” ผู้ประเสริฐ

เป็นปรากฏการที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยนั้นมีความสามารถยิ่ง

หากพวกเขารู้สึกว่าอยากทำ ต้องการทำด้วยวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน

“พระเมรุมาศ” ตรึงตระหง่านอยู่ที่ท้องสนามหลวงที่สวยงามตระการตา ยิ่งใหญ่มโหฬารพันลึกสมเกียรติ สมบุญญาบารมี

ที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องตะลึงตรึงตรา

เป็นสิ่งที่สะท้อนภาพอย่างหนึ่งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหากทำด้วย “ใจ” ทำด้วย “หัวใจ” อันแรงกล้า ย่อมบังเกิดผลเหนือปรารถนาเป็นแน่แท้

ลองย้อนคิดเล่นๆ ว่าการก่อสร้างพระเมรุมาศที่เกิดขึ้นนี้ด้วยการว่าจ้างบริษัทหนึ่งเข้ามาดำเนินการ

ผลที่ออกมาจะได้เท่ากับเงินค่าจ้างที่ต้องเสียไป

แต่ “พระเมรุมาศ” นี้เพื่อ “พ่อ” ที่อยู่เหนือเกล้าเหนือแผ่นดิน ซึ่งคนไทยทุกคนรักและให้ความเคารพเหนืออื่นใด

ผลจึงออกมาแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เห็นได้จากบรรดาศิลปินจากสาขาต่างๆ ทั้งช่างไม้ ช่างกล ช่างศิลป์ ช่างวาด วิศวกร พูดรวมๆแล้วทุกสาขา...ว่างั้นเถอะ

ได้ร่วมมือร่วมใจกันด้วย “จิตอาสา” เพื่อสร้างประติมากรรมชิ้นสำคัญอันเป็นการถ่ายทอดศิลปกรรมดั้งเดิมของชนชาติไทยทั้งจากของโบราณและสมัยใหม่ประกอบเป็นเนื้อเดียวกัน

แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เด่นเป็นสง่า

บ่งบอกถึงความเป็นไทยที่มีอารยะ มีความเป็นมาของวัฒนธรรม ศิลปะ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาอย่างช้านาน

พูดง่ายๆว่าชาติไทยเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมไม่ต่างจากชาติอื่น

เป็นประเทศที่มี “ราก” ไม่ใช่ “ไร้ราก” จึงอยากให้คนไทยทุกคนจงภาคภูมิใจถึงบรรพบุรุษของไทยที่รักษาและสร้างชาติมาอย่างยาวนาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สานรอยต่อและพัฒนาการด้วยพระปรีชาสามารถในทุกๆด้าน จนทำให้ประเทศมีวันนี้และมีอนาคตต่อไปข้างหน้า

ขอเพียงพวกเรานี่แหละ...ที่จะต้องซึมซับสิ่งที่พระองค์สอน พระองค์สร้าง พระองค์คิด และกระทำให้ได้เห็นกันมาตลอดเวลา 70 กว่าปีที่ผ่านมา

เป็น “มรดก” ที่มีคุณค่าเพื่อสร้างชาติสร้างแผ่นดินกันต่อไป

ก็ไม่รู้คิดการกันอย่างไร แต่มีข่าวว่า “พระเมรุมาศ” ที่งามสง่านั้น หลังพระราชพิธีเสร็จสิ้นไปแล้วจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมระยะหนึ่ง

แต่ในฐานะพสกนิกรคนหนึ่งเห็นว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเก็บรักษาเอาไว้เพื่อให้เป็นศิลปะอันล้ำค่า เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นได้ชมและศึกษาต่อไป

ถ้าเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดให้เข้าชมได้ก็น่าจะดี.

“สายล่อฟ้า”

“พระเมรุมาศ” ตรึงตระหง่านอยู่ที่ท้องสนามหลวงที่สวยงามตระการตา ยิ่งใหญ่มโหฬารพันลึกสมเกียรติ สมบุญญาบารมี 22 ต.ค. 2560 12:27 22 ต.ค. 2560 15:06 ไทยรัฐ