วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จุดยืนพรรคการเมือง

จุดยืนพรรคการเมือง

  • Share:

พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล


ในบรรยากาศการเมืองที่ค่อนข้างซบเซา มีข้อเสนอจากนายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทย ประกาศจุดยืนไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอก แกนนำพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งกล่าวว่า พรรคยังไม่อาจจัดการประชุมจึงบอกแน่ชัดไม่ได้ว่าจุดยืนเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าจะยึดหลักประชาธิปไตย นายกฯมาจากการเลือกตั้ง

ด้านพรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.คนหนึ่งกล่าวว่า ตามหลักการต้องสนับสนุนหัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ แต่ถ้าคะแนนเสียงไม่พอจัดตั้งรัฐบาล ต้องไปจับมือกับพรรคอื่น แต่ต้องดูนโยบายและจุดยืนตรงกันหรือไม่ ถ้านโยบายตรงกันแต่จุดยืนต่างกัน เช่น พรรคประชาธิปัตย์ค้านการรับจำนำข้าวก็ไปกันไม่ได้ ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดว่าจะเอานายกฯคนในหรือคนนอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “จุดยืน” คือแนวความคิดแน่วแน่ ความมั่นคงในหลักการความคิดความเชื่อของตน ส่วน “นโยบาย” คือหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นแนวดำเนินการ ตามความหมายนี้ จุดยืนพื้นฐานของพรรค การเมือง น่าจะได้แก่รัฐธรรมนูญมาตรา 2ที่ประกาศว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

จุดยืนสำคัญของทุกพรรค จึงน่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตย ส่วนนโยบายบริหารประเทศอาจต่างกัน พรรค ก.รับจำนำข้าว แต่พรรค ข.รับประกันราคาข้าว การประกาศล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง จะไม่เอานายกฯคนนอก เป็นเรื่องหลักการประชาธิปไตยเป็นจุดยืนพรรค พรรคการเมืองอาจประกาศจุดยืนร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องจับมือร่วมรัฐบาลเสมอไป

ยกตัวอย่างพรรคการเมืองเยอรมนี มีจุดยืนสำคัญคือปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตย หากมีบางพรรคเช่นพรรคนาซีใหม่ประกาศสนับสนุนระบอบเผด็จการแบบฮิตเลอร์ อาจถูกยุบพรรคได้ รัฐธรรมนูญไทยก็มีบทบัญญัติ ห้ามบุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ถ้าเป็นพรรคจะถูกยุบและเพิกถอนสิทธิการเมืองกรรมการพรรคทั้งคณะ

รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน แต่มีบทเฉพาะกาลให้ คสช.เพียงสิบกว่าคน แต่งตั้ง ส.ว.ได้ 250 คน ขณะที่คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ เกือบ 50 ล้านคน เลือก ส.ส.เป็นผู้แทนได้ 500 คน ทั้ง ส.ว. และ ส.ส.มีอำนาจเลือกนายกฯสอดคล้องหลักประชาธิปไตยหรือไม่?

ทุกพรรคจึงควรประกาศจุดยืนเรื่องนี้ให้ชัดเจน ศ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล วิเคราะห์การเมืองไทยขณะนี้ว่า นักการเมือง ส่วนใหญ่เติบโตมากับระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ คุ้นเคยกับการร่วมมือกับชนชั้นนำภาครัฐ ในการจัดตั้งรัฐบาลนายกฯคนนอก เสมือนเป็นพลังหนุนผู้นำกองทัพกุมอำนาจ ส่วนนักการเมืองเล่นบทพระรอง เป็นหางเครื่อง ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้