วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ติวจัดการขยะสนองนโยบาย รบ.

สถ.ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ติวจัดการขยะสนองนโยบาย รบ.

  • Share:

อธิบดี สถ.เดินหน้าขับเคลื่อน "จังหวัดสะอาด" ลงพื้นที่เมืองตราดติวจัดการขยะมูลฝอยสนองนโยบายรัฐบาล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ชู "3 ช-ประชารัฐ" สร้างชุมชนน่าอยู่ ชมนวัตกรรมคัดแยกขยะนำไปขาย-ทำปุ๋ย-รอกำจัดช่วยเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน

วานนี้ (21 ต.ค.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ณ ชุมชนเทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งมีโครงการหลากหลายโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดโรค บริโภคปลอดภัย ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตะกางโมเดล) ที่แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน โครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ ที่มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การฝึกคัดแยกขยะให้ถูกต้อง ตามหลัก "บวร นั่นคือ วัด บ้าน โรงเรียน" การนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อกำจัดขยะเปียก โครงการธนาคารถุงพลาสติกและขยะพิษแลกแต้ม ที่ทางเทศบาลจะเป็นหน่วยงานรับแลก รวมถึงการตั้งจุดรับฝากขยะอันตรายตามศาลาหมู่บ้าน และสถานที่ราชการในพื้นที่ตำบลตะกาง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า จากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้ ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมือกันในชุมชนและหลากหลายภาคส่วน ที่แสดงถึงความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ผ่านการคัดแยกเพื่อนำไปขาย ทำปุ๋ยหรือรอกำจัด ซึ่งชุมชนที่นี่สามารถสร้างระบบได้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่พยายามขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ "จังหวัดสะอาด' เพื่อให้มีการดำเนินการในกระบวนการต้นทางของวงจรขยะ คือการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด

พร้อมกันนี้เร่งปลูกจิตสำนึกในการลดขยะที่ต้นทาง นั่นคือ บ้านเรือนของประชาชน และการสามารถนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ให้ทุกคนตระหนักถึงส่วนรวม ช่วยกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ ตามคำขวัญที่ว่า "คัดแยกขยะ เมืองสะอาด ชาติประหยัด" โดยให้ความสำคัญกับหลักการ "3 ช-ประชารัฐ" ซึ่งหมายถึงการจัดการขยะที่ยึดหลัก 3 ช คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และ ใช้ใหม่ (Recycle) และยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง "ประชารัฐ" ในการลดและคัดแยกขยะ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเกิดความยั่งยืน ประชาชนเองก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และต้องขอบคุณและชื่นชม นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศบาลตำบลตะกาง ที่เป็นผู้นำสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชน ให้ร่วมกันใช้หลักการ 3 ช ประชารัฐ จนทำให้ทั้งตำบลช่วยกันปฏิบัติตน จนกลายเป็นตำบลที่ไม่มีรถเก็บขยะ สามารถลดปริมาณขยะได้ถึง ร้อยละ 60 เลยทีเดียว ซึ่งตรงกับแนวนโยบายของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนร่วมสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ เพราะคนเป็นผู้ผลิตขยะนั่นเอง

ทั้งนี้หากทุกคนในชุมชนมีความเข้าใจ มีความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จนสามารถสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยขึ้นมาได้ ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะ และสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ได้ อีกทั้งชุมชนเองก็ยังสร้างรายได้จากการขายขยะได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการให้ความสำคัญต่อการดูแลศูนย์เด็กเล็ก โดยการออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครูพี่เลี้ยงเด็ก ส่วนเรื่องกรอบหลักสูตรนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ มาช่วยวางกรอบแนวทางให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ แต่ที่ขอให้ทำทันที คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น 19,000 กว่าแห่ง จะต้องไม่มีปิดเทอม ให้เปิดทั้งปี นั่นคือ เปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทุกๆ วัน อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้