วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซ้อมมหรสพ

นักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมซ้อมการแสดงโขนหน้าจอ เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามการแสดง มหรสพสมโภชพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่มีการจัดเวที ไว้ 3 เวที บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ.