วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมพระเกียรติ การซักซ้อมใหญ่

ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ที่ 3 ที่เมื่อสิ้นสุดการเวียนอุตราวัฏ 3 รอบ แล้วราชรถปืนใหญ่เทียบเกรินบันไดนาคพระเมรุมาศ เพื่ออัญเชิญพระโกศทองใหญ่จำลองขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน ก่อนปิดพระวิสูตร และซ้อมประกอบพระโกศจันทน์ ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ เรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด.

ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ที่ 3 ที่เมื่อสิ้นสุดการเวียนอุตราวัฏ 3 รอบ แล้วราชรถปืนใหญ่เทียบเกรินบันไดนาคพระเมรุมาศ เพื่ออัญเชิญพระโกศทองใหญ่จำลองขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน ก่อนปิดพระวิสูตร และซ้อมประกอบพระโกศจันทน์ 22 ต.ค. 2560 03:21 22 ต.ค. 2560 03:22 ไทยรัฐ