วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถนนห้วยมงคล ถนนพระราชทานในโครงการพระราชดำริแรกสุดของรัชกาลที่ 9

นับจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2493 ซึ่งพระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ก็ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าเส้นทางที่เสด็จฯ นั้นจะมีความทุรกันดารยากลำบากเพียงใด

วันหนึ่งในปีพุทธศักราช 2495 เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเกิดเหตุตกหล่มอยู่บนเส้นทางระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห้วยคต ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จและชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จได้ช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากหล่มจนสำเร็จ พระองค์ทรงตรัสถามชาวบ้านที่เข้ามาช่วยว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีปัญหาอะไรให้พระองค์ช่วยบ้าง เหล่าชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนั้นได้กราบบังคมทูลว่า ปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนน

เมื่อใดที่มีถนน ความเจริญก็จะเข้ามาสู่ที่นั้น หลังจากวันนั้นเพียงไม่นาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถแทร็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เข้ามาดำเนินการแผ้วถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านแถบนั้นให้ความช่วยเหลือ เพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จ สร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้ได้ใช้ถนนเพื่อการคมนาคม จากที่เคยใช้เวลาเป็นวันเพื่อนำสินค้าทางการเกษตรมาขายที่ตลาด ก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่นาที

พระองค์พระราชทานชื่อถนนแห่งนี้ว่า ถนนห้วยมงคล นับเป็นถนนซึ่งเกิดขึ้นมาจากโครงการพระราชดำริอันดับแรกของประเทศไทย และเป็นถนนที่นำไปสู่โครงการจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการทั่วประเทศในเวลาต่อมา 

บทความจาก
หนังสือ Heart Work รวม 70 เรื่องราวการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/
ถนนห้วยมงคล จากที่เคยใช้เวลาเป็นวันๆ เพื่อนำสินค้าทางการเกษตรมาขายที่ตลาด ก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่นาที ถนนพระราชทานในโครงการพระราชดำริแรกสุดของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 21 ต.ค. 2560 22:51 24 ต.ค. 2560 17:52 ไทยรัฐ