วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซ้อมใหญ่พระราชพิธี ล่าสุดเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 2

ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เริ่มแล้ว ประชาชนเข้าประจำจุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้รอชมด้วยความภักดี บางรายกลั้นน้ำตาไม่อยู่

การฝึกซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ (21 ต.ค. 60) ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการจัดพิธีบวงสรวงราชรถ ราชยาน ตามราชประเพณีก่อนการเคลื่อนย้ายออกจากโรงราชรถ จากนั้น พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) นำกำลังพล สพ.ทบ.ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ หมายเลข 9780 และราชรถพระนำ หมายเลข 9784 ออกจากโรงราชรถ เคลื่อนผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปหยุดที่หน้าประตูวิเศษไชยศรี จากนั้นเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลทั้งหมดวางเชือกฉุดชักราชรถ แล้วนั่งหันหน้าเข้าพระบรมมหาราชวัง ก้มลงกราบสักการะพระบรมศพพร้อมกัน บนถนนหน้าพระลาน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงทำการฉุดชักราชรถทั้งสององค์เข้าสู่ที่ตั้งบนถนนสนามไชย ขณะเดียวกัน กรมขนส่งทหารบก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ อัญเชิญพระยานมาศสามลำคาน และเสลี่ยงแว่นฟ้า เพื่อเข้าประจำตำแหน่งในพระบรมมหาราชวัง ส่วนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์อัญเชิญราชรถปืนใหญ่ เข้าประจำตำแหน่งในพระเมรุมาศ เพื่อเตรียมความพร้อม

จากนั้นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 1 เริ่มตั้งแถวบนถนนมหาราช ประกอบด้วย ตำรวจม้า เจ้าพนักงานนำริ้ว ธงสามชาย คู่แห่ทหารสามเหล่า ปี่ กลองชนะ แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด พระอภิริมชุมสาย พระแสงหว่างเครื่อง บังสูรย์ อินทร์พรหม เชิญจามร พุ่มเงินพุ่มทอง เสลี่ยงกลีบบัวพระนำ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในการนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน และ คุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมในพิธีฝึกซ้อมเสมือนวันพระราชพิธีจริง ตั้งแต่เจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกศทองใหญ่จำลองประดิษฐานบนพระยานมาศสามลำคาน หน้าประตูสรีสุนทร

จากนั้น พระยานมาศสามลำคานอัญเชิญพระโกศทองใหญ่จำลอง ออกจากพระบรมมหาราชวัง ผ่านทางประตูเทวาภิรมย์ เข้าร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 1 ซึ่งตั้งรออยู่บนถนนมหาราช โดยมี รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทำหน้าที่เป็นพนักงานภูษามาลาประคองพระโกศจำลอง เจ้าพนักงานยกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นพระโกศ ให้สัญญาณ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 1 เคลื่อนขบวนตามจังหวะสัญญาณกลอง โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินเข้าร่วมในริ้วขบวน ในตำแหน่งหลัง แถวเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงนำหน้าแถวข้าราชบริพารในพระองค์ พระราชวงศ์ และข้าราชบริพาร ที่มี ร.อ.จิทัศน์ ศรสงคราม พระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อัญเชิญเครื่องทองน้อย

ทางด้านประชาชนต่างรอชมด้วยใจจงรักภักดีที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ามกลางท้องฟ้าใสแดดจัด แต่ก็ไม่มีใครย่อท้อพร้อมอดทนเพื่อพระราชพิธีอันสำคัญยิ่ง บางรายเมื่อเห็นพระโกศทองใหญ่จำลองถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ โดยล่าสุด อยู่ในระหว่างริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 2.

ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เริ่มแล้ว ประชาชนเข้าประจำจุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้รอชมด้วยความภักดี บางรายกลั้นน้ำตาไม่อยู่ 21 ต.ค. 2560 07:52 21 ต.ค. 2560 11:10 ไทยรัฐ