วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิริราช-มทร.ธัญบุรีจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า วันที่ 26 ต.ค.ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้กำหนดให้โรงพยาบาลศิริราช เป็นสถานที่ให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ โดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดสร้างซุ้มขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณสนามหญ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ใกล้ท่าเรือรถไฟ ทั้งนี้ จะเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ 2 รอบ คือ เวลา 09.00-16.30 น. และเวลา 18.30-22.00 น. ประชาชนที่จะมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ขอความกรุณามาลงทะเบียนที่หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช โดยการแต่งกายเหมือนการเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ

ส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้รับมอบหมายจาก จ.ปทุมธานี ให้เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ต.ค. ขณะนี้ได้จัดสร้างซุ้มเรียบร้อยแล้วบริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อใช้เป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี ยังได้รับการติดต่อจากกรมศิลปากรให้นำดอกบัวจากพิพิธภัณฑ์บัวของมหาวิทยาลัยใช้ในการประกอบงานภูมิสถาปัตยกรรมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯบริเวณพลับพลายกท้องสนามหลวง โดยได้นำบัวหลวงจักรีบงกช ดอกสีขาว และสีชมพู บัวผัน ดอกสีเหลือง จำนวน 300 ดอก ตกแต่งงานในครั้งนี้.

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า วันที่ 26 ต.ค.ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21 ต.ค. 2560 04:52 22 ต.ค. 2560 12:07 ไทยรัฐ