วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รู้ไหม? ที่ อ.ด่านซ้ายมีที่ดินของพ่อ 4 แปลง ทำศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ

รู้ไหม? ที่ อ.ด่านซ้ายมีที่ดินของพ่อ 4 แปลง ทำศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ

  • Share:

พาไปรู้จัก ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อันเป็นโครงการพระราชดำริที่ในหลวง ร.9 ได้ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบ้านเดิ่น หมู่ 3 ต.ด่านซ้าย 4 แปลง เพื่อใช้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์...

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อันเป็น 1 ในโครงการที่พระองค์ท่านได้ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบ้านเดิ่น หมู่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จำนวน 4 แปลง 151 ไร่ 3 งาน 81 ตรว. และพื้นที่บริเวณข้างเคียงเป็นที่ดินสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์ประมาณ 1,200 ไร่ทรงใช้งานโครงการพระราชดำริ หรือศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน ได้น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

นายเฉลิมพล บุญเจือ ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ กล่าวว่า พระองค์ท่านได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 4 แปลง เพื่อเปิดศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้าน เกษตรกร นักเรียน และหน่วยราชการเข้ามาศึกษาดูงาน ให้เป็นศูนย์พัฒนาปศุสัตว์สำหรับส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้แก่เกษตรกร ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ผลิตพันธุ์สัตว์ที่จำเป็น และขยายพันธุ์สัตว์ ไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน รวมทั้งให้กับราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ต่างๆ เป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร นำความรู้ไปประกอบอาชีพ การสาธิตการเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน ผลิตและการใช้แปลงหญ้าแก่เกษตรกรผู้สนใจ 

ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ กล่าวต่อว่า ในศูนย์แห่งนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยศอก เก็บน้ำภายในศูนย์ฯ เพื่อส่งน้ำให้โครงการศูนย์ปศุสัตว์ด่านซ้าย และพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านเดิ่น จำนวน 1,000 ไร่ การประมงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาไปสู่การนำไปประกอบอาชีพด้านการประมง การเกษตรจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ด และจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทางศูนย์ฯ ได้ติดตามและน้อมนำพระราชดำริมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักการต่างๆ ที่ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงทำไว้ ให้มาดำเนินการตามที่พระองค์ท่านทำไว้อย่างเต็มที 

ส่วนหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตนั้น ในความรู้สึก จนท.ศูนย์ฯ ทุกคน ยืนยันที่จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป พร้อมจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านที่ทรงงาน เป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติงานและเรียนรู้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรและสังคมต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้