วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘คำสอนของพ่อหลวงยังตราตรึงใจ’ ทุกสิ่งล้วนมีความเสี่ยง จงอย่าทำอะไรเกินกำลัง

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า พระองค์ทรงมีอิทธิพลทรงเป็นแบบอย่างต่อชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

ประชาชนชาวไทยทุกคนจำได้ว่า ตั้งแต่เกิดมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทุกวันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไทย เป็นสิ่งที่ผมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด

"พระองค์รับสั่งว่า อะไรก็ตาม
อย่าทำจนเกินตัว อย่าทำจนสุดโต่ง
ครั้งต่อไปพายุพัดมาจะล้ม
ทุกอย่างมีความเสี่ยง
อะไรที่ทำจนเกินกำลังตัวเองจะควบคุมไม่ได้
จะนำมาซึ่งความเสียหายในอีกจังหวะหนึ่งข้างหน้า"

ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราโชวาทสอนประชาชนคนไทยมาโดยตลอดหลาย ๆ เรื่องด้วยกัน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของประชาชนและประเทศไทย เรื่องที่จำได้ชัดเจนเรื่องหนึ่งคือ เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤติ เศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยโดยรวมและคนไทยจำนวนมากเดือดร้อน สืบเนื่องมาจากความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจ

ครั้งนั้น เป็นครั้งแรกที่ทรงยกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาสอนคนไทย ผมจำได้ พระองค์มีพระราชดำรัส ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยทุกปี โดยครั้งนั้น พระองค์รับสั่งว่า จะทำอะไรก็ตาม อย่าทำจนเกินตัว อย่าทำจนสุดโต่ง ครั้งต่อไปพายุพัดมาจะล้ม

"ผมจำติดหูติดใจมาจนทุกวันนี้ว่า ทุกอย่างมีความเสี่ยงและอะไรที่ทำจนเกินกำลังตัวเองจะควบคุมไม่ได้จะนำมาซึ่ง ความเสียหายในอีกจังหวะหนึ่งข้างหน้า"

อย่างไรก็ตาม ชีวิตมนุษย์มักพบวิกฤติด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตขององค์กร แม้กระทั่งประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็ใช่ว่าจะไม่เคย พบวิกฤติ ทุกครั้งที่มีวิกฤติใด ๆ ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสามารถดึงจิตใจของคนไทยทั้งประเทศให้มาร่วมมือกันแล้วแก้ปัญหาด้วยความเพียร ด้วยความอดทน

เหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนคนไทย และเป็นแบบอย่างให้คนไทยได้ยึดถือมาโดยตลอด ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ การมีสติ และการใช้ปัญญาแก้ปัญหาด้วยความเพียรเป็นวิธีถูกต้องที่สุด ทั้งหมดนี้คือหัวใจ หากเกิดวิกฤติ หรือปัญหาต่าง ๆ ตัวผมได้น้อมนำแนวทางของพระองค์มาปรับใช้เพื่อให้องค์กรเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนในอนาคต

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายบัณฑูร ล่ำซำ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า พระองค์ทรงมีอิทธิพลทรงเป็นแบบอย่างต่อชีวิต 20 ต.ค. 2560 17:40 21 ต.ค. 2560 13:29 ไทยรัฐ