วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครั้งหนึ่งในชีวิต! ตารางดูมหรสพ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ไทยรัฐออนไลน์ เชื่อว่า คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ดูได้ชม การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามแบบแผนโบราณราชประเพณี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เราจึงได้รวบรวมเรื่องราวของมหรสพมาฝาก พร้อมกับรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นกันก่อน

ทั้งนี้ การแสดงมหรสพดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ต้องมีวาระหรือเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ประชาชนอย่างเราๆ ถึงจะได้ดูได้ชมไปด้วย

สำหรับการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยรัฐบาล และมีกรมศิลปากรเป็นแม่งาน ซึ่งมีศิลปินหลายสาขาต้องการมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ "อัครศิลปิน" จึงทำให้มหรสพครั้งนี้ใช้ผู้แสดงรวมทั้งสิ้น 3,084 คน และในวันที่ 26 ต.ค. ซึ่งเป็นวันออกพระเมรุ จะมีการถ่ายทอดสดการแสดงออกไปทั่วโลก

การจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ ประกอบด้วย

1. การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงบริเวณพระที่นั่งทรงธรรม หน้าพระเมรุมาศ

2. การแสดงมหรสพเวทีกลางแจ้ง ที่สนามหลวงด้านทิศเหนืออีก 3 เวที ประกอบด้วย

เวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ และการแสดงโขนรามเกียรติ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนแรกเป็นการแสดงหนังใหญ่ ชุดจับลิงหัวค่ำ
- ส่วนที่ 2 การแสดงโขนหน้าจอ และโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร ชุดศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก ทัพสิบขุนสิบรถ ชุดท้าวมาลีวราชว่าความ ชุดนางมณโฑหุงน้ำทิพย์ ชุดศึกทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร และชุดสีดาลุยไฟ พระรามคืนนคร
- ส่วนที่ 3 การแสดงโขนหน้าจอและโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามาวตาร ทศกัณฐ์รบสดายุ หนุมานถวายพล พิเภกสวามิภักดิ์ เป็นการแสดงของโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

เวทีที่ 2 แสดงละครเรื่องพระมหาชนก แสดงหุ่นหลวง ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์ การแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาครจนถึงเข้าเมืองการะเวก รำกิ่งไม้เงินทอง ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนบุษบาชมศาล-อิเหนาตัดดอกไม้-ฉายกริช-ท้าวดาหาบวงสรวง ละครเรื่องมโนห์รา

เวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากล "ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า" เป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพลงเทิดพระเกียรติ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย โดยมีวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี วงดนตรี 4 เหล่าทัพ วงดนตรีสถาบันกัลยาณิวัฒนา กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย

**ทั้งนี้ทั้ง 3 เวทีจะเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 26 ต.ค. เรื่อยไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 27 ต.ค. สำหรับการแสดงของทุกเวที จะหยุดเมื่อมีพระราชพิธีบนพระเมรุมาศ.

ตารางดูโขน ตารางการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9... 20 ต.ค. 2560 16:52 25 ต.ค. 2560 21:28 ไทยรัฐ