วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอ.รมน.ร่วมปลูกป่าชายเลน ป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กอ.รมน.ร่วมปลูกป่าชายเลน ป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

  • Share:

ผอ.ศปป.4 พร้อมคณะ กอ.รนม.กท. เยี่ยมชมและตรวจพื้นที่การบริหารจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของ กทม. และปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะโดยมี จนท.เขตบางขุนเทียนให้การต้อนรับ...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.60 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. (ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชมและตรวจพื้นที่การบริหารจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของ กทม. โดยมี พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม., ผอ.เขตบางขุนเทียน, นายประเสริฐ ฉวีอินทร์, หน.ฝ่ายโยธา และ หน.ฝ่ายรักษาทรัพยากรฯ เขตบางขุนเทียน (รับผิดชอบ โครงการป่าชายเลน บางขุนเทียน) ให้การต้อนรับ

โดยคณะทั้งหมดได้เยี่ยมชมพื้นที่ชายฝั่งที่เขตบางขุนเทียนได้จัดทำโครงการบริหารจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะทาง 4 กม. ได้ศึกษาภูมิประเทศ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากน้ำทะเล และชมแปลงสาธิตการปลูกป่าชายเลนและปลูกต้นโกงกาง โดยพื้นที่แห่งนี้ เขตบางขุนเทียน กทม. ริเริ่มเป็นพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะของกทม.ระยะโครงการ 3 ปี (ปี 2560–2563) มีขนาดพื้นที่โครงการหน้ากว้างติดชายฝั่งทะเล ความยาว 4,700 เมตร ความลึก/กว้างจากชายฝั่ง 150 เมตร ซึ่งตลอดแนวเป็นพื้นที่ตามเอกสารสิทธิของราษฎร และได้ตกลงยกให้ทางราชการดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ในการตรวจเยี่ยมนี้ ผอ.ศปป.4 ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ในเรื่องพื้นที่โครงการฯ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ จะต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย, ควรให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการฯ, สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของโครงการ เพื่อให้ทุกคนมีความรักหวงแหนพื้นที่และช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืน

ซึ่ง กอ.รมน. พร้อมช่วยให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพราะเป็นโครงการที่ดี นอกจากเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศที่ดีแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทุกคนที่ช่วยกันสร้างสังคมให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้