วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.ร่วมปลูกป่าชายเลน ป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

ผอ.ศปป.4 พร้อมคณะ กอ.รนม.กท. เยี่ยมชมและตรวจพื้นที่การบริหารจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของ กทม. และปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะโดยมี จนท.เขตบางขุนเทียนให้การต้อนรับ...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.60 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. (ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชมและตรวจพื้นที่การบริหารจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของ กทม. โดยมี พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม., ผอ.เขตบางขุนเทียน, นายประเสริฐ ฉวีอินทร์, หน.ฝ่ายโยธา และ หน.ฝ่ายรักษาทรัพยากรฯ เขตบางขุนเทียน (รับผิดชอบ โครงการป่าชายเลน บางขุนเทียน) ให้การต้อนรับ

โดยคณะทั้งหมดได้เยี่ยมชมพื้นที่ชายฝั่งที่เขตบางขุนเทียนได้จัดทำโครงการบริหารจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะทาง 4 กม. ได้ศึกษาภูมิประเทศ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากน้ำทะเล และชมแปลงสาธิตการปลูกป่าชายเลนและปลูกต้นโกงกาง โดยพื้นที่แห่งนี้ เขตบางขุนเทียน กทม. ริเริ่มเป็นพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะของกทม.ระยะโครงการ 3 ปี (ปี 2560–2563) มีขนาดพื้นที่โครงการหน้ากว้างติดชายฝั่งทะเล ความยาว 4,700 เมตร ความลึก/กว้างจากชายฝั่ง 150 เมตร ซึ่งตลอดแนวเป็นพื้นที่ตามเอกสารสิทธิของราษฎร และได้ตกลงยกให้ทางราชการดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ในการตรวจเยี่ยมนี้ ผอ.ศปป.4 ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ในเรื่องพื้นที่โครงการฯ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ จะต้องมีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย, ควรให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการฯ, สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของโครงการ เพื่อให้ทุกคนมีความรักหวงแหนพื้นที่และช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืน

ซึ่ง กอ.รมน. พร้อมช่วยให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพราะเป็นโครงการที่ดี นอกจากเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศที่ดีแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทุกคนที่ช่วยกันสร้างสังคมให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน.

ผอ.ศปป.4 พร้อมคณะ กอ.รนม.กท. เยี่ยมชมและตรวจพื้นที่การบริหารจัดการ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของ กทม. และปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะโดยมี จนท.เขตบางขุนเทียนให้การต้อนรับ... 20 ต.ค. 2560 16:41 20 ต.ค. 2560 16:54 ไทยรัฐ