วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบ ยึดหลัก ‘ความเพียร’ มาปรับใช้ พัฒนาตนเอง ส่งต่อถึงสังคม

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า พระองค์ทรงเป็นภาพสะท้อนให้กับคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะความเพียรของพระองค์ท่าน

หากเราย้อนกลับไป เมื่อครั้งในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2489 ซึ่งพระองค์มีพระชนมพรรษา 19 พรรษา และนับจากวันนั้นจนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักมาโดยตลอด จนถึงพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี 126 วัน ที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงงานแทบทุกวินาที หรือเรียกได้ว่าทุกขณะจิต เห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,447 โครงการ เพื่อให้คนไทยที่เป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักมาโดยตลอด เรียกได้ว่า ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่ทรงงานหนักเฉกเช่นนี้ พระองค์เสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย เพื่อพัฒนา และนำพาความเจริญไปทุกหย่อมหญ้า เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขประชาชนทุกขณะ

“ผมเองในฐานะนักธุรกิจ ผมมองว่าความเพียร เป็น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ คนธรรมดาอย่างเรา ต้องน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต และการทำงาน”

"ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่ทรงงานหนัก
เฉกเช่นนี้ พระองค์เสด็จฯ
ไปในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย เพื่อพัฒนา
และนำพาความเจริญไปทุกหย่อมหญ้า
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงคำนึงถึง
ทุกข์สุขประชาชนทุกขณะ"


สำหรับภาพการทรงงานของพระองค์ท่านที่ประทับใจ ผมมาถึงทุกวันนี้ คือ พระองค์ท่านประทับอยู่บนพื้นกระดานไม้ ข้าง ๆ รถยนต์แลนด์ โรเวอร์ มีข้าราชบริพารข้าราชการ และมีชาวบ้าน อยู่รอบ ๆ พระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่าน ประทับสัมผัสกับพื้นกระดานไม้บนสะพาน และรับสั่งงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน

แม้ในขณะที่พระองค์ มีพระวรกายที่ไม่แข็งแรง ต้องเสด็จฯ ไปประทับพักยังโรงพยาบาลศิริราช แต่ก็ยังทรงเรียกข้าราชการ ข้าราชบริพาร และคณะทำงานในส่วนต่าง ๆ รวมถึงคณบดีของคณะแพทย์ศิริราช มาสั่งงานในโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงคิดถึงงาน คิดถึงเป้าหมาย คิดถึงทุกข์สุข ของประชาชนทุกขณะ

“ความเพียรของพระองค์ท่าน ถือเป็นแบบอย่างให้พวกเราในฐานะประชาชน ควรน้อมนำความเพียรของพระองค์ท่านมาปรับในการทำงาน การดำเนินชีวิต และการตั้งเป้าหมายของเรา รวมถึงการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และประเทศชาติใน
อนาคตต่อไป”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ... 20 ต.ค. 2560 15:17 21 ต.ค. 2560 13:27 ไทยรัฐ