วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความสุขความทรงจำของพ่อ

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ถือเป็นภาพคุ้นชินตาที่ประชาชนชาวไทยจะได้เห็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสะพายกล้องไว้ที่พระศอเสมอ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหลายมิได้ทรงบันทึกไว้เพื่อความสุนทรีย์ทางศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ละภาพยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง และนำความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประชาชนชาวไทยด้วย

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะหลากหลายสาขา ทำให้ทรงมีมุมมองในการถ่ายภาพที่พิเศษยิ่ง ทรงเริ่มถ่ายภาพเมื่อมีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงซื้อกล้องพระราชทาน เมื่อเจริญพระชันษาขึ้น ไม่ว่าจะเสด็จฯไปเยือนที่ใด ก็จะทรงถ่ายภาพบันทึกความทรงจำไว้เสมอๆ โปรดที่สุดคือการถ่ายรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสพระราชธิดา และประชาชนของพระองค์.

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหลายมิได้ทรงบันทึกไว้เพื่อความสุนทรีย์ทางศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ละภาพยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง และนำความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประชาชนชาวไทยด้วย... 20 ต.ค. 2560 14:53 20 ต.ค. 2560 14:56 ไทยรัฐ