วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร ประดับต้นดาวเรืองเลข ๙ เพื่อน้อมแสดงความอาลัย

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการฯ ปลูกดาวเรือง วัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร เป็นเลข ๙ เพื่อน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 วันที่ 26 ตุลาคมนี้


เมื่อวันที่ 19 ต.ค.60 ว่าที่ ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่วยเมล็ดพันธุ์พืช ตราศรแดง ธนาคารออมสิน ให้คณะทำงานจาก ศูนย์ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พันธมิตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาสมัคร กำลังพลจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมประชาชนและนักเรียน ในเขตพื้นที่วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ร่วมกันนำต้นดาวเรืองที่เริ่มออกดอก ประดับตกแต่งรอบๆ บริเวณพื้นที่สนามหน้าลานหลวงพ่อเงิน วัดคุณพุ่ม เป็นเลข ๙ ไทย โดยมีธนาคารออมสิน บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด และ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับประชาชนและนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ว่าที่ ร.ต.ท. ดร.มนัส เปิดเผยว่า วันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงศิลปินดารา ต่างร่วมกันมาหล่อหลอมดวงใจเพื่อถวายพ่อหลวงของเรา โครงการปลูกดอกดาวเรือง โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จะนำไปให้พี่น้องประชาชนหลายจังหวัดปลูกเพื่อส่งเสด็จพ่อหลวงของเราพร้อมกันในวันที่ 26 ต.ค. นี้ ตนขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยเพราะพระองค์ท่านคือพ่อ ผู้ให้ความรักความอบอุ่น ให้ความเมตตา ให้ชีวิตพวกเรามาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ครองราชย์ แม้พระองค์ท่านจะจากไป พวกเราทุกคนนั้น ถ้ารักพ่อต้องทำความดี

โครงการ "เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าแสดงความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง" เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันของพันธมิตรหลายภาคส่วน เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมแสดงความอาลัย ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริมากมาย ที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักตรา "ศรแดง" โดยคุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้มอบเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง และกล้าดาวเรือง พร้อมทีมวิทยากรให้ความรู้ในการเพาะปลูกและดูแลรักษาดาวเรือง จำนวนกว่า 6,000 ต้น สำหรับจัดตกแต่งและประดับ ณ สถานที่ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร, วัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.พิษณุโลก

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี ajmaew

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการฯ ปลูกดาวเรือง วัดคุณพุ่ม จ.พิจิตร เป็นเลข ๙ เพื่อน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 26 ตุลาคม 20 ต.ค. 2560 14:46 20 ต.ค. 2560 14:57 ไทยรัฐ