วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันดินโลก60 เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันดินโลก60 เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9

  • Share:

'กรมพัฒนาที่ดิน' เตรียมพร้อมจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมุ่งเน้นแสดงถึงการดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชา ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60 ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยกำหนดให้พื้นที่ของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นพื้นที่การจัดนิทรรศการ

โดยมุ่งเน้นแสดงถึงการดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชา ซึ่งพื้นที่อำเภอเขาชะงุ้มแต่เดิม เคยเป็นพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างผิดวิธี ทำให้หน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงให้แนวทางแก่ประชาชนในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านดินที่เสื่อมโทรม จนสามารถกลับมาปลูกพืชได้อย่างสมบูรณ์ได้อีกครั้ง เกษตรกรและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานวันดินโลกได้ที่ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้