วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยกเลิกโทษประหาร!

ยกเลิกโทษประหาร!

โดย สหบาท
21 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

อาทิตย์ก่อน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกมาเปิดประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

อ้างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 77 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเรียกร้องของ “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล” หรือ “องค์การนิรโทษกรรมสากล”

จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย!?!

ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้าง เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ผมสรุปเอาว่า ท่านพูดในนามของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เรียกร้องให้เดินเครื่องเรื่องยกเลิกโทษประหารชีวิตตามข้อเรียกร้องขององค์การนิรโทษกรรมสากล

ความคิดแรกที่เข้ามาคือ องค์การนิรโทษกรรมสากลมาเกี่ยวอะไรกับกฎหมายบ้านเมืองของประเทศไทย?

ยิ่งถ้าดูสภาพสังคมของเราเองตอนนี้...มีสารพัดข้อกฎหมายที่ใช้อยู่ หนักบ้างเบาบ้างตามฐานความผิด แต่ยังมีคนที่พร้อมจะฝ่าฝืนกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด

ไม่เชื่อไปดูตามเรือนจำต่างๆก็ได้ว่า นักโทษมีมากขนาดไหน?

ถ้าคนในสังคมเราพัฒนาความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมแล้วก็ว่าไปอย่าง แต่ปัจจุบันยังมีคนเดินเข้าเดินออกคุกเป็นว่าเล่น

“เดนคุก” เหล่านี้ หลายคนก็ต้องโทษประหารชีวิต แต่ไม่เคยถูกประหารจริง?

เพราะสังคมเรามีกลไกพิเศษ ที่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทรแบบไทยๆ มีทั้งลดโทษ พักโทษ อภัยโทษ เยอะแยะไปหมด

ยกตัวอย่างง่ายๆ แค่จำเลยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จต่อหน้าศาล ยอมรับสารภาพว่า สำนึกในการกระทำที่ชั่วร้ายของตัวเองขนาดไหน

ศาลท่านก็ปรานีลดโทษให้แล้ว?

ที่สำคัญ ก่อนผ่านกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิต ขอให้ไปสอบถาม...แล้วจ้องตาพ่อแม่ญาติพี่น้องเหยื่ออาชญากรรมเหล่านั้นก่อนนะครับว่า มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขนาดไหน!

แล้วจะได้คำตอบว่า ควรหยิบยื่นความปรานีให้คนร้าย

เหล่านั้น ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มเอ็นจีโอหรือเปล่า...

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้