วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพเสด็จฯ พิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมเทวดาประดับชั้นเรือนไฟ หนึ่งในเครื่องประกอบของเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในพิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมเทวดาประดับชั้นเรือนไฟ หนึ่งในเครื่องประกอบของเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในพิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9 20 ต.ค. 2560 02:04 20 ต.ค. 2560 02:19 ไทยรัฐ