วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเทพเสด็จฯ พิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมเทวดาประดับชั้นเรือนไฟ หนึ่งในเครื่องประกอบของเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในพิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง.