วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์โสมฯ ทรงปรุงข้าวผัดแปดเซียนเสวยเจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปรุงข้าวผัดแปดเซียนเสวยเจ ประทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “เดอะ มอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย” ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ.