วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หวั่นเพื่อนบ้านแซงหน้าไทย “โสภณ” จี้รัฐรับมือ

“อาเซียน”เร่งพัฒนาประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ พรโชคชัย ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (FIABCI-Thai) กล่าวว่า จากการสำรวจและวิจัย ปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งน่ากลัวหลายประเทศที่กำลังพัฒนาจนใกล้แซงหน้าประเทศไทย โดยส่วนมากเป็นประเทศแถบเพื่อนบ้าน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งมีทรัพยากรท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าประเทศไทย

โดยอินโดนีเซีย ปัจจุบันนี้กำลังสร้างแหล่งท่องเที่ยวหรือบาหลีอีก 10 แห่ง และเริ่มดำเนินการแล้ว 3 แห่ง กำลังดำเนินการ 4 แห่ง อยู่ในระหว่างวางแผน 3 แห่ง โดยจะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม ส่วนฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีธรรมชาติและน้ำทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ก็กำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้อนรับชาวต่างประเทศ และเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จไม่น้อยในอนาคต ส่วนเมียนมา แค่เฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ทางด้านใต้ของท่าเรือของทวายถึงชายแดนที่ชุมพรก็มีเกาะใหญ่หลายร้อยเกาะที่สวยงามไม่แพ้หมู่เกาะ พีพีของไทย แต่สถานที่เหล่านี้ยังไม่มีสนามบินขนาดใหญ่ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว

ขณะที่เวียดนาม มีชายฝั่งทะเลยาว 3,444 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมถึงมีการพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในป่า อาทิ เกาะฟู้ก๊วก เป็นต้น ส่วนกัมพูชา กำลังพัฒนานครสีหนุวิลล์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งพัฒนาสนามบินพาณิชย์และทางหลวงเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเสียมเรียบเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดจากทุกมุมโลก และในอนาคต สายการบินต่างๆ จะทยอยบินตรงสู่เสียมเรียบมากยิ่งขึ้นโดยไม่ผ่านไทย รวมทั้งยังมีกาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งก็เป็นแค่ปัจจัยภายนอกเท่านั้น ขณะที่มองว่าต้องดูแลปัจจัยภายในของไทย ซึ่งคือการเมืองที่ไม่โปร่งใสที่จะทำให้การพัฒนาประเทศช้าลงด้วย.

นายโสภณ พรโชคชัย ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (FIABCI-Thai) กล่าวว่า จากการสำรวจและวิจัย ปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งน่ากลัวหลายประเทศที่กำลังพัฒนาจนใกล้แซงหน้าประเทศไทย โดยส่วนมากเป็นประเทศแถบเพื่อนบ้าน 20 ต.ค. 2560 01:54 20 ต.ค. 2560 02:56 ไทยรัฐ