วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจความคิดเห็น ชื่อถนนอินทามระ

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สำนักปกครองและทะเบียน (สปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัยเป็นถนนอินทามระ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้พิพากษาให้ กทม.ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนชื่อถนนให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาภายใน 180 วันว่า ภายหลังที่สำนักงานกฎหมายและคดี ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองสูงสุด เพื่อหารือถึงแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการเปลี่ยนชื่อถนนว่ามีแนวทางอย่างไร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ระหว่างรอคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติจากสำนักงานศาลฯ กทม.ได้ร่างแบบสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนเดือนหน้า เบื้องต้นคำถามหลักๆที่จะใช้ในแบบสำรวจคือ ถนนสายนี้จะใช้ชื่ออะไร 1.ใช้สุทธิสารวินิจฉัยตลอดสาย 2.ใช้อินทามระตลอดสาย และ 3.ใช้ทั้งอินทามระและสุทธิสารฯ พร้อมกันนี้ สปท.ได้หารือกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเชิงสถิติว่าการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้จะต้องสำรวจประชาชนกี่คน ถึงจะได้ข้อมูลที่ยอมรับได้.

ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผอ.สำนักปกครองและทะเบียน (สปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัยเป็นถนนอินทามระ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้พิพากษาให้ 20 ต.ค. 2560 00:36 20 ต.ค. 2560 03:19 ไทยรัฐ