วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเบต วิสัยทัศน์ชิงดำอธิการบดี มธ.

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มธ. ซึ่งมีนายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธาน ได้เปิดเวทีให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มธ. 2 ราย ได้แก่ ศ.ดร.กำชัย จงจักร์พันธ์ และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ แถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสรรหาฯ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง พร้อมถ่ายทอดด้วยระบบทางไกลไปยัง 4 ศูนย์การศึกษาของ มธ.

โดย ศ.ดร.กำชัยกล่าวว่า ตนอยากเห็น มธ.เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน ต้องเปิดกว้างให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ และต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและในระดับโลก โดยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่เน้นหนักทิศทางงานวิจัยให้มากขึ้น เพราะงานวิจัยคือหัวใจของงานวิชาการ ซึ่งต้องทันสมัยและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศได้

รศ.เกศินีกล่าวว่า โลกปัจจุบันมีความท้าทายด้านดิจิทัล จึงต้องพัฒนา คุณภาพบัณฑิตให้มีความสามารถทางดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมความสามารถทางภาษา เพื่อให้ทำงานได้ทั่วโลก ซึ่งตนจะดูแลคนทุกกลุ่มที่เข้ามาศึกษาใน มธ. อย่างเท่าเทียม มธ.ต้องไม่ใช่มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องสร้างผู้นำ รุ่นใหม่ให้สังคมไทยและนานาชาติ โดยต้องเป็นคนดี มีจิตวิญญาณ และสามารถทำงานได้หลากหลาย ทุกคณะต้องมีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มธ.ได้ประชุมและได้มีการลงมติให้ รศ.เกศินี เป็นอธิการบดี มธ.คนใหม่ ด้วย คะแนน 8 เสียง และเลือก ศ.ดร.กำชัย 1 เสียง ซึ่งถือว่าคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการจึงต้องมีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาทั้ง 2 รายให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาในวันที่ 30 ต.ค.นี้อีกครั้ง.

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มธ. ซึ่งมีนายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธาน ได้เปิดเวทีให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มธ. 2 ราย ได้แก่ ศ.ดร.กำชัย จงจักร์พันธ์ 19 ต.ค. 2560 23:57 20 ต.ค. 2560 03:38 ไทยรัฐ