วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับเทศกาลถือศีลกินเจ

“พาณิชย์” ชวนคนไทยกินผัก-ผลไม้อินทรีย์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลกินเจที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-28 ต.ค.60 กระทรวงขอเชิญชวนให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลกินเจ และยังช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ให้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้สูงขึ้น ทั้งนี้ปกติในช่วงเทศกาลกินเจความต้องการผักและผลไม้มีเพิ่มขึ้นแต่ปีนี้กระทรวงอยากรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้หาซื้อได้ไม่ยาก และราคาไม่ได้สูงมาก แต่มีผลดีหลายด้าน ทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ช่วยสนับสนุนสินค้าอินทรีย์ และในภาพใหญ่ คือ การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมโลก เพราะการปลูกสินค้าอินทรีย์ไม่มีการใช้สารเคมี

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งผักและผลไม้ได้ตามห้างสรรพสินค้าที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับกระทรวง ที่เปิดช่องทางให้กับเกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย เช่น ห้างเซ็นทรัล, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, เดอะมอลล์, ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (ฟาร์ม เอาท์เลต) ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงตลาดที่ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เช่น ตลาดเมืองทองอุดร เป็นต้น สำหรับการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ออกตรวจสอบราคาจำหน่ายสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลกินเจที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-28 ต.ค.60 กระทรวงขอเชิญชวนให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้อินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลกินเจ และยังช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ 19 ต.ค. 2560 23:26 20 ต.ค. 2560 02:46 ไทยรัฐ