วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยขึ้นอีกขั้น

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยขึ้นอีกขั้น

  • Share:

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดความไม่รัดกุมมีช่องโหว่ เนื่องจากมีผู้มีรายได้น้อยเอาบัตรสวัสดิการไปแลกเป็นเงินกับร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดเงื่อนไข เกิดความไม่เท่าเทียมของประโยชน์ที่ได้รับนั้น ในเรื่องนี้มองว่าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งบัตรสวัสดิการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถกำกับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆได้อย่างเป็นระบบ สำหรับผู้ที่กระทำผิดไปจากเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ หากเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ กระทรวงพาณิชย์จะถอนออกจากทะเบียนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเรียกคืนเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (อีดีซี) จากเจ้าของร้านทันที ส่วนผู้มีสิทธิที่ร่วมกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ รวมทั้งอาจมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด

“งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลางจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 ภายใต้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานราก จำนวน 41,940 ล้านบาท และในปีต่อไปจะใช้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใต้กองทุนประชารัฐฯ ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อดำเนินการด้านสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละปี ทั้งนี้ รัฐบาลจะติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการแต่ละประเภทมาปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิให้ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน”

นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เผยว่า ขณะนี้สมาคมได้ร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ในการติดตามแนวโน้มร้านค้าแอลพีจีที่มีอยู่ 7,000 แห่งทั่วประเทศ ว่าจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มากน้อยเพียงใดจากที่ล่าสุดเข้าร่วมแล้ว 2,000 แห่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้