วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน บทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ที่พระราชทานไว้ให้คงอยู่ในใจพสกนิกรชาวไทยตลอดไป จึงร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สานต่อ โครงการคีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ เป็นปีที่ 4 เพื่อเฟ้นหานักดนตรีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมและฝึกฝนความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกประเภทเครื่องสาย และบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 21 คน โดยมี นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัทฯ มาเป็นประธานในพิธี ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

โอกาสนี้ เยาวชนทั้ง 21 คนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ได้ร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ อาทิตย์อับแสง (Blue Day), แผ่นดินของเรา (Alexandra) และ ลมหนาว (Love in Spring) พร้อมการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่แสดงถึงความอาลัย Requiem in D minor K.626 ผลงานของโมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) คีตกวีเอกของโลกอัจฉริยะด้านดนตรี เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี โดยทั้งหมดได้ร่วมกันบรรเลงบทเพลงถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของโครงการฯ ร่วมชื่นชมความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชนไทย โดยรับชมบันทึกการบรรเลงบท เพลงทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ProMusicaJunior/  รวมทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมศกนี้.

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 19 ต.ค. 2560 16:55 19 ต.ค. 2560 17:00 ไทยรัฐ