วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม โดยมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” แก่บุคคลต่างๆ จำนวน 141 คน แบ่งเป็น อาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา, ครูในกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ, ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม, คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต, หมู่บ้านหัตถกรรมและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น โดยได้รับพระกรุณาจาก พระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานและประทานรางวัล ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา

พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผอ.กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล กล่าวว่า ตนมีความเชื่อในความดีงาม เชื่อในการเป็นครูที่ดี ซึ่งตนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามต้นแบบ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ความภาคภูมิใจของคนที่เป็นพยาบาลทั้งประเทศ คือ การที่ได้มีครูต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ พระองค์ท่าน และพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่พวกเราเหล่านางพยาบาลนับถือเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด นอกจากนี้ สิ่งที่ภูมิใจมาเสมอคือ มีคนทูลถามในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่า ทำไมพระองค์ทรงให้พยาบาลได้ใกล้ชิดดูแล ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสตอบว่า เพราะพยาบาลให้การบริบาล (เลี้ยง) พระองค์ท่านมา คำพูดนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในการทำงาน และทำความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การได้มีโอกาสช่วยผู้คน เป็นการช่วยและให้ โดยเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ในฐานะครู สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีพรหมวิหาร 4

ส่วนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมที่ได้รับรางวัลนี้เป็นกำลังใจการทำความดีต่อไป อย่าง ดาบตำรวจสุนทร สติยศ ผู้บังคับหมู่งานปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ 3 กองบังคับการตำรวจจราจร ผู้เคยปฏิบัติหน้าที่เป็น “หมอถนน” ทำคลอดฉุกเฉินในยานพาหนะ ก่อนส่งต่อให้ทีมแพทย์ เปิดเผยว่า ตนได้ย้ายมาทำงานโครงการพระราชดำรินี้ตั้งแต่ปี 2545 รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อประชาชนของพระองค์ การได้รับรางวัลนี้ทำให้ตั้งใจที่จะทำความดี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป และแม้วันนี้เราจะไม่มีในหลวง รัชกาลที่ 9 แต่พระองค์จะอยู่ในใจของเราตลอดไป และตนก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการทำงานในโครงการพระ ราชดำริอย่างเต็มที่ พร้อมน้อมนำการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตตนเองและครอบครัวด้วย

ด้าน สุวรรณา เจริญศรี พนักงานทำความสะอาด (กวาดถนน) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับรางวัล ในฐานะที่มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจปฏิบัติงาน กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ ครั้งหนึ่งในชีวิต แม้หน้าที่การทำงานของตนจะเป็นเพียงคนทำความสะอาด แต่ตนถือหลักว่า เราต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ดูแลพื้นที่ของเราให้สะอาดเหมือนเป็นบ้านของเรา ตั้งใจทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร.

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 32 19 ต.ค. 2560 16:45 19 ต.ค. 2560 16:52 ไทยรัฐ