วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รบ.ผุด ก.บ.ภ.เร่งทำงานในพื้นที่ 6 ภาค กระชับกลไกบริหารงบประมาณฯ

รบ.ผุด ก.บ.ภ.เร่งทำงานในพื้นที่ 6 ภาค กระชับกลไกบริหารงบประมาณฯ

  • Share:

ทศพร ศิริสัมพันธ์

รัฐบาลเร่งทำงาน ผุด ก.บ.ภ.การทำงานระดับจังหวัด กระชับกลไกบริหารงบประมาณฯ หวังเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการใช้อำนาจในมาตรา 4 วรรค 1 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 2551 โดยจะต้องปรับระบบการทำงานของก.น.จ.เดิม จึงเห็นควรให้มีการแก้ไข พ.ร.ฎ.ดังกล่าวในบางประเด็น พร้อมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (ก.บ.ภ.) ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. … จะเป็นตัวซุปเปอร์บอร์ดที่ดูแลการทำงานของก.น.จ.ในเตรียมการปี 2562 และงบประมาณในปี 2561 ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

นายทศพร กล่าวต่อว่า โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้นโยบายไว้ว่าเรื่องงบประมาณ ในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถเสนอจากข้างล่างขึ้นมา และข้างบนสามารถลงไปอุดช่องว่างความต้องการต่างๆ ได้ โดยให้กลไกใหม่คือก.บ.ภ. ที่มีองค์ประกอบช่วยแก้ปัญหาการบริหารงานในระดับพื้นที่ ฉะนั้นในส่วนของระบบใหม่ที่จะมีการออกแบบใหม่เป็นภาค โดยใต้ภาคต่างๆ จะมีกลุ่มจังหวัดอยู่ในแต่ละภาคเพื่อเป็นคลัสเตอร์ในเชิงมิติ เพื่อให้ระบบการบูรณาการมีความชัดเจนมากขึ้น และทำให้การจัดสรรงบประมาณมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในสัปดาห์หน้าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ด้าน นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า นอกจากนี้คณะกรรมการก.บ.ภ. ยังมีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ภาค โดยดูถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ พร้อมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติซึ่งต้องมีความเชื่อมโยง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยว ฐานการผลิต เป็นต้น พร้อมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้