วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม

  • Share:


การตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง คดีเก็บรักษาข้าวรับจำนำ เป็นคดีสำคัญที่ประชาชนสนใจ และอาจเชื่อมโยงการทุจริตผู้บริหารในรัฐบาลเดิม มีอนุกรรมการคณะหนึ่ง ช่วยให้ทุกคนรวบรวมพยานหลักฐาน

การตั้งอนุกรรมการ 1 คำสั่ง รับผิดชอบ 1 สำนวน เนื่องจากสำนวนมีมากเกือบ 1,000 สำนวน ต้องตั้งให้ครบทุกสำนวน ทำให้คณะอนุกรรมการคนหนึ่งเฉลี่ยรับผิดชอบหลายสำนวน การประชุม 1 ครั้ง ใช้เบี้ยประชุม 10,785 บาท การตั้งอนุกรรมการไต่สวนกว่า 990 คดี ป.ป.ท. ขอสนับสนุนงบพิเศษจากรัฐบาล คสช.กว่า 43 ล้านบาท

มีคนที่มีข้อสงสัยว่า ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมของอนุกรรมการที่ระบุว่าให้อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในคณะอนุกรรมการเพียงครั้งเดียวในแต่ละวัน มีการหาช่องทางบิดเบียนระเบียบเบิกเบี้ยประชุม

ตีความเข้าข้างตนเองว่า “เมื่อไม่มีข้อห้ามที่อนุกรรมการในหลายคำสั่ง แม้จะเป็นบุคคลเดียวกันสามารถเบิกได้ทุกคำสั่ง หากมีการประชุมในวันเดียวกัน”

เลขาธิการ ป.ป.ท.เห็นชอบ

เป็นที่มาของการจัดวาระการประชุมเป็นรายคำสั่ง เว้นระยะเวลาการประชุม 30 นาที-1 ชั่วโมง เป็นแผนการสร้างพยานหลักฐาน ให้สอดรับการตีความ เพื่อปกป้องตัวเอง ด้วยเอาระเบียบมาอ้างอิง

มีกลุ่มที่เบิกแบบสุดโต่ง มองแบบถูไถไปได้ ว่าไม่ผิดระเบียบ (ตรงๆ) แต่อาจเป็นเรื่อง “ไม่เหมาะสม” และคิดว่ายังไงก็ไม่เป็นความผิดอะไร

คนที่เขียนบอกด้วยว่า วิธีจัดวาระการประชุมคล้ายการทุจริตในทางธุรกิจ ที่เรียกว่า “การแบ่งซื้อ–แบ่งจ่าย” จึงกำหนดแนวทางให้เกิดการประชุมแบบต่างกรรมต่างวาระ แยกเป็นรายสำนวน รายชั่วโมงการประชุมใน 1 วัน แบ่งรอบประชุมได้หลายรอบ หลายสำนวน เบิกเบี้ยประชุมเป็นรายสำนวน

อยากให้ สตง.หรือ ปปง.ตรวจสอบ

บางวันจัดวาระการประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนเช้าถึงเย็นประชุม 14 รอบ เบิกเบี้ยประชุม 14 สำนวน ได้เบี้ยประชุมคณะ คณะละ 152,250 บาท บางวันจัดการประชุม 18 รอบ เบิก 195,750 บาท ตัวเลขประชุม 5 วัน แบ่งวาระประชุม 47 รอบ ได้รับเบี้ยประชุม 75,000 บาท

นับเป็นรายได้ที่สูงมากต่อประชุม 5 วัน มีคณะอนุกรรมการเพียง 7 คน

คนมองว่า พฤติกรรมนี้กำลังระบาดทั่วสำนักงานปราบปราม ตรวจสอบบัญชีการเบิกเป็นรายหน่วยได้ จะทำให้รู้ว่านอกจากจับโกงคนอื่นไม่ได้แล้ว ยังมี “เบี้ยประชุม” ก้อนโต เป็นกับดักกิเลสของคน ป.ป.ท.

เพราะไม่ควบคุมปล่อยจนเคยตัว.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้