วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดจังหวัด

โดย ซี.12


ตำแหน่งราชการที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งสังกัดกรมการปกครองในส่วนภูมิภาคคือตำแหน่ง ปลัดจังหวัด ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของนายอำเภอทั้งหลายในจังหวัด

ในการโยกย้ายคราวนี้ก็มีการแต่งตั้งปลัดจังหวัดจำนวนหนึ่งทั้งเป็นการย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง และการแต่งตั้งนายอำเภอขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัด ดังนี้

ปลัดจังหวัดที่ย้ายจังหวัดมี 1.นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัด ระยอง เป็น ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด 3.นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ปลัดจังหวัดสงขลา 4.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดระนอง เป็น ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนนายอำเภอที่ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัด ได้แก่

1.นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็น ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 2.นายอลงกต วรกี นายอำเภอลานสัก อุทัยธานีเป็น ปลัดจังหวัดขอนแก่น 3.นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง นนทบุรี เป็น ปลัดจังหวัดชัยนาท 4.นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เป็น ปลัดจังหวัดตราด 5.นาย ชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย เชียงราย เป็น ปลัดจังหวัดตาก

6.นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง นครราชสีมา เป็นปลัดจังหวัดนครราชสีมา 7.นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง ยะลา เป็น ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 8.นายสมชาย ชำนิ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็น ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี 9.นายอดิเทพ กมลเวชช์ นายอำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี เป็น ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 10.นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ นายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็น ปลัดจังหวัดแพร่

11.นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง เชียงใหม่ เป็น ปลัดจังหวัดภูเก็ต 12.นายสันธาน สร้อยสำโรง นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็น ปลัดจังหวัดมุกดาหาร 13.นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็น ปลัดจังหวัดยะลา 14.นายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอำเภอเมืองพังงา เป็น ปลัดจังหวัดระนอง 15.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย นายอำเภอเมืองนนทบุรี เป็น ปลัดจังหวัดระยอง

16.นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายอำเภอชนแดน เพชรบูรณ์ เป็น ปลัดจังหวัดราชบุรี 17.นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง เป็น ปลัดจังหวัดลำปาง 18.นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เชียงใหม่ เป็น ปลัดจังหวัดลำพูน 19.นายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็น ปลัดจังหวัดสกลนคร 20.นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็น ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร

21.นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา เป็น ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี 22.นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็น ปลัดจังหวัดสุโขทัย 23.นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ พะเยา เป็น ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี 24.นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ เป็น ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 25.นายสมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี เป็น ปลัดจังหวัดอ่างทอง

26.นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย เป็น ปลัดจังหวัดอุดรธานี 27.นายพีระพล ตันฑโอภาส นายอำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี เป็น ปลัดจังหวัดอุทัยธานี 28.จ่าสิบเอกเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ เป็น ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

นี่คือ 32 ปลัดจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่และขึ้นใหม่.

“ซี.12”

ตำแหน่งราชการที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งสังกัดกรมการปกครองในส่วนภูมิภาคคือตำแหน่ง ปลัดจังหวัด ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของนายอำเภอทั้งหลายในจังหวัด 19 ต.ค. 2560 11:02 19 ต.ค. 2560 13:51 ไทยรัฐ