วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“ธรรมาภิบาล” ยังมีปัญหา

“ธรรมาภิบาล” ยังมีปัญหา

  • Share:

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังมีความเสี่ยงทางด้านธรรมาภิบาล (CG) อยู่มาก เนื่องจากยังมีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบครอบครัวและอาจเป็นระเบิดเวลาให้กับตลาดทุนในอนาคต เห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องธรรมาภิบาลหรือการกระทำความผิดมักจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกลุ่มนี้ เพราะบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้ามาระดมทุนหลังปี 2540 ซึ่งอาจไม่มีความเข้มงวดด้านคุณภาพเหมือนปัจจุบัน หรือในอดีตมีการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดด้วยวิธี Backdoor (เข้ามาซื้อซากบริษัทที่อยู่ในตลาดและเปลี่ยนธุรกิจใหม่) เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีการตรวจสอบกิจการที่เข้มงวด การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดขณะนี้ คือต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้บริหาร และตรวจสอบกระแสเงินสดของธุรกิจ

“สาเหตุที่บริษัทกลุ่มนี้มีความเสี่ยง เพราะส่วนใหญ่บริหารงานด้วยรูปแบบครอบครัวไม่ได้ใช้มืออาชีพเข้ามาบริหารหรือแก้ไขปัญหา ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการมีธรรมาภิบาล ส่วนบริษัทขนาดใหญ่มีความเข้มแข็งและไม่มีความเสี่ยง แม้หลายบริษัทเคยเติบโตจากธุรกิจครอบครัว แต่ได้เปิดใจรับผู้บริหารมืออาชีพเข้าไปช่วยธุรกิจมากขึ้น”

ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่อีก 3 ฉบับที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า จะมีผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนอย่างมาก แต่ขณะนี้บริษัทขนาดใหญ่เริ่มมีการปรับตัวแล้ว โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ (IFRS) ทำให้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ทำให้งบการเงินสามารถแสดงฐานะของกิจการให้มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้