วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ฉัตรชัย” ผวาดันราคาสินค้าเกษตร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งทีมงานดูแลราคาสินค้าเกษตรและผลผลิตเป็นรายชนิดเช่น ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางแห้ง เป็นต้น รวมทั้งสั่งให้ สศก.คาดการณ์ผลผลิตในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า เนื่องจากกังวลว่าผลผลิตจะล้นตลาด

“ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยใช้ตลาดนำการผลิต รวมทั้งการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมระบบตลาดออนไลน์ แต่เนื่องจากปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมถึงตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น ยางพารา เป็นต้น ทำให้คาดการณ์ได้ยาก”

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกมากขึ้นเพื่อลดปัญหาสต๊อกปาล์มน้ำมัน โดยในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ส่งออกแล้ว 52,629 ตัน และคาดว่าส่งออกทั้งปีจะได้มากกว่า 100,000 ตัน ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยปี 2560 กิโลกรัมละ 4.20 บาท มันสำปะหลัง คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2560 อนุมัติในหลักการแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 จำนวน 14 โครงการ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวทางบริหารจัดการการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และได้ให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยซื้อข้าวโพดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8.00 บาทแล้ว.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งทีมงานดูแลราคาสินค้าเกษตรและผลผลิตเป็นรายชนิด 19 ต.ค. 2560 08:05 19 ต.ค. 2560 08:53 ไทยรัฐ