วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซีพีเอฟตอกย้ำผู้ผลิตระดับโลก ชูวิสัยทัศน์การใช้ยาต้านจุลชีพ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” เพื่อให้ทุกสาขาของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและทุกๆประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่บริษัทดำเนินการอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ “ครัวของโลก”

“เรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีส่วนสำคัญต่อความปลอดภัยในอาหาร ที่ผ่านมาซีพีเอฟตระหนักในเรื่องนี้ และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดมาโดยตลอด รวมถึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัยทางอาหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกระแสโลก โดยวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้และจะดำเนินการได้ทั่วโลกภายในปี 2563” นายอดิเรกกล่าว

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์คือ การผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยจะ ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้การพิจารณาทุกปัจจัยอย่างรอบคอบ เช่น ต้องไม่เกิดการดื้อยา หรือการตกค้างของยา ความปลอดภัยของอาหาร หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพึงพอใจของผู้บริโภค ขณะที่ซีพีเอฟจะมุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่าให้เกิดโรคแล้วจึงรักษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและรับผิดชอบ.

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” 19 ต.ค. 2560 07:43 19 ต.ค. 2560 08:48 ไทยรัฐ