วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงยกนพปฎล มหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นฉัตรขาวขลิบทอง 9 ชั้น ที่เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงประกอบพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อเวลา 17.17 น. วันที่ 18 ต.ค.