วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ย้ำสหรัฐฯเห็นความมุ่งมั่นไทยลุยแก้ค้ามนุษย์

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกานำโดย นางเอมี พอร์เตอร์ หัวหน้าสำนักงานของประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ เข้าพบเพื่อหารือถึงการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ว่า ได้นำเสนอให้คณะทราบถึงแผนขับเคลื่อนการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยตามแนวทาง 5 พี ประกอบด้วย 1.ด้านนโยบาย 2.ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งปี 2559 มีการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ 333 คดี เป็นคดีบังคับใช้แรงงานมากที่สุด รองลงมาเป็นคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบการค้าประเวณี และการแสวงประโยชน์จากการนำคนมาขอทาน 3.ด้านการคุ้มครอง 4.ด้านการป้องกัน และ 5.ด้านความร่วมมือ ซึ่ง 3 เดือนจากนี้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขับเคลื่อนงานอย่างเข้มข้นตามแผน 5 พี ก่อนจะรวบรวมเป็นรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือทิป รีพอร์ต เสนอสหรัฐฯ ปลายเดือน ม.ค.2561 นอกจากนี้ เดือน พ.ย.นี้ จะมีการเปิดตัวคลิปรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ความยาว 2 นาที เพื่อรณรงค์เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯมีข้อแนะนำเพิ่มถึงการดูแลคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้ชี้แจงว่ามีการตรวจสถานประกอบการหลายแห่งยังมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้อง จึงออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน.

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกานำโดย นางเอมี พอร์เตอร์ หัวหน้าสำนักงานของประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ 19 ต.ค. 2560 01:31 19 ต.ค. 2560 02:35 ไทยรัฐ