วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ชลธิศ" ทิ้งทวนเซ็นแต่งตั้งซี 8 ป่าไม้

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับ 8 ตำแหน่ง “นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ” 14 คน ประกอบด้วย 1.นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 2.นายอนุพงษ์ เจียมจำรัสศิลป ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 3.นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 4.นายจีระ ทรงพุฒิ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 5.นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน 6.นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 7.นายไพโรจน์ นัครา ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 8.นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักแผนงานและสารสนเทศ 9.นายสมชาย นุชนานนท์เทพ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 10.นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 11.นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 12.นายชวน ธีรวุฒิอุดม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 13.นายรัศมี นันทนิ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และ 14.นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข นิติกร ส่วนเสริมสร้างวินัย สำนักบริหารกลาง


ทั้งนี้ การแต่งตั้งมีการลงนามเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา หลัง ครม.มีคำสั่งย้ายนายชลธิศพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2560.

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับ 8 ตำแหน่ง “นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ” 14 คน ประกอบด้วย 1.นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 19 ต.ค. 2560 01:29 19 ต.ค. 2560 02:32 ไทยรัฐ