วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสนอทำประวัติต้นไม้ใหญ่ทั่วกรุงฯ

กทม.ถกกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้-31 ต.ค. เข้าแก้ไม้ใหญ่ในป้อมมหากาฬ

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, กลุ่มบิ๊กทรี, สำนักผังเมือง, สำนักสิ่งแวดล้อมฯ ว่า ที่ประชุม กทม.ได้รายงานสภาพต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ ซึ่งมีอยู่ 16 ชนิด จำนวน 43 ต้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 22 ต้น เช่น โพธิ์ ไทร มะเดื่อ 2.กลุ่มต้นไม้ปลูกเพื่อการจัดสวน 13 ต้น เช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ ลีลาวดี และ 3.กลุ่มต้นไม้ปลูกเองของชาวบ้าน 8 ต้นเช่น มะพร้าว มะขาม ทั้งนี้ ภาพรวมต้นไม้ทั้ง 43 ต้น อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีเพียงไม่กี่ต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ เช่น มะพร้าวต้นหนึ่งที่โคนต้นอาจหักโค่น และต้นไทรบริเวณทางเดินริมคลองหลอดวัดเทพธิดาราม มีกาฝากขึ้นเยอะอาจทำให้ต้นหลักตายได้ ปัจจุบันมีการค้ำยันไว้ ขณะเดียวกันมีต้นไม้ในพื้นที่ป้อมมหากาฬจำนวน 8 ต้น ที่อยู่ใกล้ชิดโบราณสถานและอาคารท่าเรือพระยาญาณประกาศ โดยรากต้นไม้บางต้นได้แทรกไปใต้กำแพงป้อม โดยวันที่ 31 ต.ค. กทม. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ทั้ง 8 ต้นว่าจะมีแนวทางการดูแลรักษา และอนุรักษ์ได้อย่างไรบ้าง

รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติต้นไม้ใหญ่ในบริเวณป้อมมหากาฬ และในอนาคตควรมีการลงทะเบียนต้นไม้ใหญ่ให้ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งอาจจะเริ่มที่เขตพระนครเป็นเขตนำร่อง นอกจากนี้เครือข่ายต้นไม้ในเมืองยังได้เชิญชวนให้ กทม.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญจาก ISA (หน่วยงานด้านต้นไม้ของโลก) ในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อให้ดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกวิธี.

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ในพื้นที่ป้อมมหากาฬ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 19 ต.ค. 2560 01:22 19 ต.ค. 2560 02:28 ไทยรัฐ