วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4-6 พ.ย.ภาษีเจริญจัดงาน ประเพณีชักพระวัดนางชี

ภาพจาก Google Maps

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวฝั่งธนบุรีได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ในช่วงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12ของทุกปี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย วันเปิดงาน (4 พ.ย.) มีพิธีบวงสรวงบูชาเทพและอดีตพระมหากษัตริย์ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่พระมณฑปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสรงน้ำ จากนั้นวันที่ 5 พ.ย. เปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และมีขบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกเดินทางทางน้ำ.

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีชักพระวัดนางชี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 19 ต.ค. 2560 01:21 19 ต.ค. 2560 02:26 ไทยรัฐ