วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ กทม.เสร็จใน 20 ต.ค.นี้

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมการจัดเตรียมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกือบเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ว มีเพียงบางแห่งยังต้องรอเวลาเพื่อจัดเตรียมสถานที่ เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงมีฝนตก ซึ่งการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้ จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ซุ้ม และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 26 ซุ้ม และจุดถวายดอกไม้จันทน์บริเวณวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน 62 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และกรุงเทพมหานครจะมีการซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เสมือนจริงในวันที่ 22 ต.ค.นี้อีกด้วย.

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมการจัดเตรียมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกือบเสร็จสมบูรณ์ 100% 19 ต.ค. 2560 01:12 19 ต.ค. 2560 02:01 ไทยรัฐ