วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บ้านป่าตึงงาม' แชมป์ 'Zero Waste' ชุมชนรุ่นเล็ก แปรขยะสร้างสวัสดิการ

'บ้านป่าตึงงาม' แชมป์ 'Zero Waste' ชุมชนรุ่นเล็ก แปรขยะสร้างสวัสดิการ

  • Share:

ชุมชนบ้านป่าตึงงาม เมืองลำพูน ต่อยอดกิจกรรมกำจัดขยะเยี่ยมยอด จนปีนี้คว้าอันดับ 1 โครงการชุมชนปลอดขยะ ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ได้สำเร็จ ทั้งแปลงขยะไปใช้ประโยชน์สารพัด สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเข้ากองทุน เป็นสวัสดิการในชุมชน...

นายสุชาติ พิงคะสัน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2560 ซึ่งชุมชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศในประเภทชุมชนขนาดเล็ก ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับราษฎรทุกคนในชุมชน และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกัน

สำหรับชุมชนบ้านป่าตึงงาม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,481 ไร่ ประชากร 273 คน 110 ครัวเรือน มีปริมาณขยะ 36.85 ก.ก.ต่อวัน แยกเป็นขยะอินทรีย์ 6.66 ก.ก.ต่อวัน ขยะทั่วไป 3.33 ก.ก.ต่อวัน ขยะรีไซเคิล 26.66 ก.ก.ต่อวัน และขยะอันตราย 0.05 ก.ก.ต่อวัน โดยเริ่มดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะมาตั้งแต่ปี 2554 มุ่งเน้นการลดขยะ 4 ประเภทให้ได้ตั้งแต่ต้นทาง ประกอบด้วย 1.ขยะอินทรีย์ ครัวเรือนมีการคัดแยกเศษอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน มีกิจกรรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ หรือหากมีงานบุญหรืองานศพในชุมชน จะรวบรวมขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นไว้ในถัง และมีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรนำไปเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ เป็นต้น มีถังสำหรับกำจัดขยะเปียก รวมทั้งเศษอาหารจากงานต่างๆ ในหมู่บ้าน จะมีการแยกเศษอาหารและนำไปเลี้ยงหมู

2.ขยะรีไซเคิล มีการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลเข้าสู่กิจกรรมกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริจาคขยะร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง นำไปขายนำเงินกลับมาเป็นสวัสดิการภายในชุมชน และยังมีการนำวัสดุรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ เช่น ทำป้ายจราจร ป้ายบ้านเลขที่ ท่อประปาเก่าที่แตกนำกลับมาทำเป็นตู้จดหมาย 3.การจัดการขยะทั่วไป มีการคัดแยกขยะนำกลับมาทำสิ่งประดิษฐ์ การรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วบริจาคแก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อนำไปขาย การคัดแยกถุงพลาสติกขายให้กับบริษัทเอกชน และ 4.การจัดการขยะอันตราย โดยคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนและนำมารวบรวมไว้ที่จุดรวบรวมของชุมชน เพื่อให้เทศบาลมาจัดเก็บ

นอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมร้านค้าลดใช้ถุงพลาสติก เมื่อสมาชิกนำถุงผ้า หรือตะกร้ามาซื้อของครบทุก 50 บาท จะได้รับส่วนลด 1 บาท รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของชุมชน เรียกว่า “กองทุนขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน” โดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจากการจัดการขยะ เช่น การขายถุงพลาสติก การขายน้ำมันพืชใช้แล้ว จะถูกนำมาเก็บไว้ในกองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือสมาชิกชุมชนกรณีเสียชีวิตหรือเจ็บป่วย รวมทั้งการพัฒนาด้านต่างๆ ภายในชุมชน เป็นต้น

ขณะเดียวกันทางเทศบาลตำบลป่าสัก รวมถึงภาคส่วนต่างๆ เช่น จังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดป่าตึงงาม ได้เข้ามาร่วมวางแผนและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำเรื่องแนวทางการจัดการขยะ รวมถึงการต่อยอดทำกิจกรรม ทำให้สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 1,600 ก.ก.ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 93.57 และปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือนำไปกำจัด 110 ก.ก./เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.43 กระทั่งได้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการชุมชนปลอดขยะปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในปี 2559 และสามารถพัฒนาจนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในปีนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้