วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สนค.' ยันบัตรสวัสดิการรัฐเดินมาถูกทาง ช่วยลดค่าครองชีพได้จริง

สนค. ยันบัตรสวัสดิการรัฐ ช่วยลดค่าครองชีพได้จริง พร้อมแนะรัฐเพิ่มรายการสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐให้มากขึ้น โดยเน้นอาหารสด หลังพบกลุ่มแรงงานและเกษตรกร มีสัดส่วนการใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นค่าอาหารสูงสุด

วันที่ 18 ตุลาคม น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยว่า จากการวิเคราะห์ของ สนค. พบว่า โครงการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือที่ถูกทางแล้ว เพราะช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยได้ แต่ สนค.เห็นว่า หากรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือใดๆ เพิ่มเติมอีก ก็ควรเน้นการเพิ่มรายการสินค้าที่ขายในร้านธงฟ้าประชารัฐให้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภคของผู้มีรายได้น้อย และดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท/เกษตรกร ซึ่งสำรวจช่วงเดียวกันกับการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) พบว่า สัดส่วนการใช้จ่ายของกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงถึง 45.12% ของการบริโภคทั้งหมดในครัวเรือน แต่การบริโภคของครัวเรือนทั่วไป 36.41% แสดงให้เห็นว่า คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารมาก

ส่วนสัดส่วนการใช้จ่ายอื่นๆ จะเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า สัดส่วน 24.60% และค่าโดยสาร ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์มือถือ อีก 15.8% ขณะที่กลุ่มเกษตรกร จะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงเช่นกันที่ 42.63%, ค่าเช่าบ้าน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า 20.13% และค่าโดยสาร ค่าน้ำมัน ค่ามือถือ 23.51%


น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า หากรัฐบาลจะมีนโยบายในการช่วยเหลือ ก็ต้องเน้นการช่วยเหลือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูง อย่างกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร การลดค่าครองชีพในส่วนของสินค้าอาหาร เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เพราะมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนกลุ่มนี้ได้จริง 


“ถ้าถามว่าบัตรสวัสดิการ ที่รัฐบาลให้วงเงินซื้อสินค้าในบัตรเดือนละ 200-300 บาท จะทำให้เงินเฟ้อลดลงหรือไม่ ก็เป็นไปได้ทั้งลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพราะสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ขายถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 15-20% ซึ่งส่วนนี้ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน และทำให้เงินเฟ้อลดลง แต่ในอีกมุม เมื่อมีเงินจากรัฐบาลให้อีกเดือนละ 200-300 บาทไว้ซื้อสินค้า คนก็อาจจะเอาเงินในส่วนที่เคยต้องจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ไปซื้อของอย่างอื่นแทน ก็จะเร่งการใช้จ่าย ทำให้เงินเฟ้อขยับขึ้นก็ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เพราะถือว่าทำให้เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจหลายรอบ และมีส่วนทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว 


สนค. ยันบัตรสวัสดิการรัฐ ช่วยลดค่าครองชีพได้จริง พร้อมแนะรัฐเพิ่มรายการสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐให้มากขึ้น โดยเน้นอาหารสด หลังพบกลุ่มแรงงานและเกษตรกร มีสัดส่วนการใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นค่าอาหารสูงสุด 18 ต.ค. 2560 20:59 18 ต.ค. 2560 21:22 ไทยรัฐ