วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เช็กที่พักฟรีรอบกรุง! รวม 176 สถานที่พักประชาชนช่วงวันพระราชพิธีฯ

เช็กที่พักฟรีรอบกรุง! รวม 176 สถานที่พักประชาชนช่วงวันพระราชพิธีฯ

  • Share:

เปิดรายชื่อสถานที่พักค้างคืนฟรี สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยโรงเรียน วัด และศูนย์เยาวชน รวม 176 แห่งรอบกรุงเทพฯ

คราวที่แล้ว ไทยรัฐออนไลน์ นำเสนอข้อควรปฏิบัติสำหรับ การเข้าพักฟรีที่ศูนย์เยาวชน กทม. ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง คราวนี้มีรายชื่อของโรงเรียน จำนวน 117 โรงเรียน วัด 56 วัด สถานที่อื่นๆ จำนวน 3 แห่ง ที่เปิดให้ประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯ ได้พักฟรีเช่นกัน

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 'พักคอย' และ 'พักค้างคืน' ส่วนจะมีที่ไหนบ้าง มาดู...

เราขอเริ่มจาก 2 เขต คือ เขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นจุดพักประเภทที่ 1 เปิดโรงเรียนและวัดให้ประชาชนได้เข้าพักคอย เพียงชั่วคราว และใช้ห้องน้ำได้เท่านั้น ไม่ได้เปิดให้พักค้างคืน มีรายชื่อสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 

1. เขตพระนคร

- โรงเรียนวัดราชบูรณะ
- โรงเรียนราชบพิธ
- โรงเรียนวันอินทรวิหาร
- โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
- โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
- โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
- โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
- โรงเรียนวัดราชนัดดา
- โรงเรียนวัดสุทัศน์
- โรงเรียนวัดมหาธาตุ
- โรงเรียนวัดพระเชตุพน
- โรงเรียนวัดชนะสงคราม
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์
- โรงเรียนวันบวรนิเวศ
- โรงเรียนสตรีวิทยา
- โรงเรียนวัดราชบพิธ
- โรงเรียนวัดสังเวช
- โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
- โรงเรียนราชินี
- โรงเรียนภารตวิทยา
- โรงเรียนพิมานวิทย์
- วัดชนะสงคราม
- วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ)
- วัดสุทัศน์เทพวราราม
- วัดเทพธิดาราม
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- วัดราชบพิธ
- วัดสังเวชวิศยาราม
- วัดอินทรวิหาร
- วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
- วัดใหม่อมตรส
- วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร
- วัดตรีทศเทพ
- วัดมหาธาตุ

2. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

- โรงเรียนวัดสิตาราม
- โรงเรียนวัดคณิกาผล
- โรงเรียนวัดดิสานุการาม
- โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
- วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
- วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
- วัดสุนทรธรรมทาน และ
- วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ถัดมาเป็นที่พักประเภทที่ 2 คือ เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าพักค้างคืนได้ มีทั้งโรงเรียนและวัดในอีก 27 เขต (รวทั้งหมด 29 เขต) รอบพื้นที่กรุงเทพฯ มีรายชื่อสถานที่ ดังนี้

3. เขตดุสิต

- โรงเรียนสุโขทัย
- โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
- โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
- โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
- โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
- โรงเรียนวัดราชผาติการาม
- โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
- โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม
- โรงเรียนวัดธรรมาภิรตามราม
- วัดประสาทบุญญาวาส
- วัดอัมพวัน
- วัดใหม่ทองเสน
- วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม           

4. เขตปทุมวัน

- โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
- โรงเรียนปลูกจิต
- โรงเรียนวัดชัยมงคล
- โรงเรียนวัดสระบัว
- สวนลุมพินี
- โรงเรียนวัดบรมนิวาส
- โรงเรียนวัดดวงแข

5. เขตสัมพันธวงศ์ 

- โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
- โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย
- โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
- โรงเรียนวัดปทุมคงคา
- โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
- วัดชัยชนะสงคราม
- วัดไตรมิตรวิทยาคม
- วัดจักรวรรดิราชาวาส
- วัดปทุมคงคา
- วัดสัมพันธวงศ์

6. เขตบางพลัด ได้แก่ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

7. เขตดินแดง 

- โรงเรียนวิชากร
- โรงเรียนวิชูทิศ
- โรงเรียนสามเสนนอก
- อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)               

8. เขตคลองสาน 

- โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
- วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
- วัดทองเพลง

9. เขตคลองเตย 

- โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
- โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

10. เขตบางนา 

- โรงเรียนวัดบางนาใน
- วัดบางนาใน
- วัดบางนานอก

11. เขตบางซื่อ 

- โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

12. เขตจตุจักร 

- โรงเรียนวัดเทวสุนทร
- โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
- วัดเทวสุนทร

13. เขตทวีวัฒนา 

- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
- โรงเรียนวัดปุรณาวาส

14. เขตธนบุรี 

- โรงเรียนวัดโพธินิมิต
- โรงเรียนวัดราชคฤห์
- โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
- โรงเรียนกันตทาราราม
- โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
- วัดบางสะแกใน
- วัดใหม่ยายนุ้ย
- วัดโพธินิมิต
- วัดกันตทาราราม
- วัดบุคคโล

15. เขตบางกอกน้อย ได้แก่ โรงเรียนวัดดุสิตาราม

16. เขตบางกอกใหญ่ 

- โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
- โรงเรียนวัดท่าพระ
- โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
- โรงเรียนวัดดีดวด
- โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
- โรงเรียนวัดนาคกลาง
- โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
- โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
- โรงเรียนทวีธาภิเษก
- โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
- โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
- วัดประดู่ฉิมพลี
- วัดเจ้ามูล
- วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
- วัดเครือวัลย์

17. เขตบางบอน 

- โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
- โรงเรียนวัดนินสุขาราม
- วัดบางบอน
- วัดนินสุขาราม

18. เขตห้วยขวาง 

- โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
- โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
- วัดอุทัยธาราม
- วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- วัดใหม่ช่องลม

19. เขตมีนบุรี 

- โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
- วัดบำเพ็ญเหนือ

20. เขตสวนหลวง ได้แก่ โรงเรียนคลองกลันตัน

21. เขตวังทองหลาง

- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
- โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
- โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)
- วัดสามัคคีธรรม

22. เขตหลักสี่ 

- โรงเรียนการเคหะท่าทราย
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2
- โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)
- โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
- โรงเรียนทุ่งสองห้อง

23. เขตบางกะปิ ได้แก่ วัดบึงทองหลาง

24. เขตทุ่งครุ

- โรงเรียนนาหลวง
- โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
- โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ์
- โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

25. เขตหนองแขม 

- โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
- โรงเรียนประชาบำรุง
- โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
- วัดหลักสาม
- วัดหนองแขม
- วัดไผ่เลี้ยง

26. เขตพระโขนง

- โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
- โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
- โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)
- วัดวชิรธรรมวรวิหาร
- วัดราษฎรศรัทธาธรรม

27. เขตบางขุนเทียน 

- โรงเรียนวัดสะแกงาม
- โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
- โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม – เชื่อมนุกูล)
- โรงเรียนวัดหัวกระบือ
- ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
- ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน

28. เขตหนอกจอก 

- โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
- วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

29. เขตลาดกระบัง

- โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
- โรงเรียนวัดบึงบัว
- โรงเรียนวัดปากบึง
- โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
- โรงเรียนแดงเป้า
- โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 

ที่มาภาพบางส่วน : sukittaya

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้