วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยความปรองดอง’

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าประทับใจในทุก ๆ ด้านที่พระองค์ทรงเสียสละอุทิศพระองค์ทรงงานหนักตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกคนกินดีอยู่ดีและมีความสุข

พระองค์มีพระราชกรณียกิจเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทุกภูมิภาคของไทย เพื่อทรงรับทราบความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพและความต้องการของราษฎร ด้วยพระเนตรพระกรรณของพระองค์เอง

ทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎร พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางขรุขระ เต็มไปด้วยน้ำขังหรือโคลนตม เพราะฝนตกหนัก เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ขึ้นเขาลงห้วย บุกป่าฝ่าดง ด้วยไม่มีถนนเข้าถึง หรือแม้ต้องทรงเจอกับอากาศหนาวเหน็บ หรือร้อนอบอ้าว ก็ไม่ทรงถือเป็นอุปสรรคกีดขวาง และมิได้ทรงย่อท้อ หรือเหนื่อยพระราชหฤทัย

“ผมรู้สึกประทับใจในทุก ๆ เรื่องของพระองค์ท่านที่ทรงมีความมุ่งมั่นทำเพื่อคนไทยทุกคนมาโดยตลอด พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยให้หลายชีวิตดำรงได้ด้วยความสุขและพระองค์ท่านยังมีพระราชจริยวัตรที่งดงามในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งอยู่ในความทรงจำของคนทั้งแผ่นดินตราบนิรันดร์”


“ในการใช้ชีวิตทุกเรื่องต้องมีปัญหาทั้งนั้น
ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ต้องช่วยกันหลาย ๆ คน”

ด้านพระราชดำรัสของพระองค์ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อประชาชน สามารถน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เป็นอย่างดีดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 ว่า

ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลาย ๆคนหลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน

“จากพระราชดำรัสนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่เป็นทีม ต้องช่วยกันแก้ปัญหา และต้องยอมรับความจริงว่าในการใช้ชีวิตทุกเรื่องต้องมีปัญหาทั้งนั้น ถ้าแก้คนเดียว ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันหลาย ๆ คนซึ่งผมน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสานในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการในหน้าที่การงานมาโดยตลอด”


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายยุทธศักดิ์ สุภสร
คณะผู้บริหารและพนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าประทับใจในทุก ๆ ด้าน... 18 ต.ค. 2560 15:25 20 ต.ค. 2560 18:29 ไทยรัฐ