วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แขนกลหุ่นยนต์ เขียนคำประกาศ

กลุ่มโรบอทแล็บ (Robotlab) ได้ติดตั้งแขนกลหุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมหนังสือเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ปี 2560 ประเทศเยอรมนี โดยเจ้ามือคล้ายก้ามปูของหุ่นยนต์ดังกล่าวกำลังเขียนคำประกาศซึ่งประกอบด้วยรายงานจำนวน 8 ชิ้นอย่างอิสระตามใจชอบ ซึ่งเป็นการใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand–alone) เป็นระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเครื่องนั้นๆ ใช้ในการพิมพ์รายงานหรือเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต.

กลุ่มโรบอทแล็บ (Robotlab) ได้ติดตั้งแขนกลหุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมหนังสือเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ปี 2560 ประเทศเยอรมนี โดยเจ้ามือคล้ายก้ามปูของหุ่นยนต์ดังกล่าวกำลังเขียนคำประกาศซึ่งประกอบด้วยรายงานจำนวน 8 ชิ้นอย่างอิสระ... 18 ต.ค. 2560 14:00 18 ต.ค. 2560 14:00 ไทยรัฐ