วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ นำศูนย์หนึ่งใจ ช่วยเกษตรกร เข้ายินดี ผบ.นทพ.

ความร่วมมือ! ศูนย์ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์แสดงความยินดีกับ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 ว่าที่ ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแจกันดอกไม้จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แสดงความยินดีกับ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยร.ต.ท. ดร. มนัส ได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความร่วมมือกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาหลายปี ตั้งแต่วาระ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เป็น ผบ. นทพ.

โอกาสนี้ ว่าที่ร.ต.ท. ดร. มนัส และ พล.อ.ธงชัย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือร่วมกัน ในประเด็นภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในด้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดี และมีความสุข ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ร่วมกัน บรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยมิตรภาพอันดี ซึ่ง พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ศูนย์ หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เข้าร่วมหารือด้วย

หลังการหารือ ว่าที่ร.ต.ท.ดร. มนัส ได้มอบแจกันดอกไม้จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ แสดงความยินดีกับ พ.อ.กฤตพันธุ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง พ.อ.กฤตพันธุ์ ได้ร่วมงานกับ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาตั้งแต่ต.ค.58 เมื่อครั้งรับตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการติดต่อกับศูนย์หนึ่งใจฯ" สามารถประสานงาน ได้ที่ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี ajmaew

ความร่วมมือ! ศูนย์ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์แสดงความยินดีกับ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา... 18 ต.ค. 2560 13:08 18 ต.ค. 2560 13:21 ไทยรัฐ