วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘ทุกครั้งที่มีทุกข์จะนึกถึงพระองค์ท่านเสมอ พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อยกว่าเราหลายเท่า’

‘ทุกครั้งที่มีทุกข์จะนึกถึงพระองค์ท่านเสมอ พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อยกว่าเราหลายเท่า’

  • Share:

“คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล” ประธานกรรมการ บริษัท วัชรพล จำกัด ถ่ายทอดความทรงจำว่า วันที่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559 ทราบข่าวขณะกำลังทำงานอยู่ที่ชั้น 8 ของตึก 12 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทันทีที่ทราบก็ร้องไห้เลย น้ำตาไหลออกมาเอง แม้ทุกวันนี้เวลานั่งอยู่คนเดียวเงียบๆ ก็จะนึกถึงพระองค์ท่าน และน้ำตาก็จะไหลออกมาไม่หยุด แม้จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว เพราะทราบข่าวการประชวรของพระองค์ท่านมานาน แต่เมื่อถึงคราวที่พระองค์ท่านเสด็จจากพวกเราไปจริงๆ ก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้

ทุกวันนี้เวลาสวดมนต์จะนึกถึงพระองค์ท่านบนสรวงสวรรค์เสมอ จะสวดมนต์ถวายพระองค์ท่านเป็นลำดับแรก ก่อนจะสวดให้ญาติผู้ใหญ่หรือคนอื่นๆในครอบครัว

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรไทยทั่วประเทศ ทรงพระเมตตาแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อความสุขความเจริญของบ้านเมืองมาโดยตลอด

ภาพที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ไปเยือนพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารตามชายแดนห่างไกล หรือบนเทือกเขาสูง เพื่อช่วยชาวไทยภูเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากเป็นภาพที่เห็นมาตลอดชีวิต ทำให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักเพื่อพวกเรา


“ทุกวันนี้เมื่อนึกถึงคำสอนของพระองค์ท่าน
จะทำให้มีกำลังใจมีความอดทน ที่จะทำงานเพื่อทุกคน
แม้อายุ 86 ปีแล้วก็ยังทำงานทุกวัน
และจะพยายามทำในสิ่งที่ดีเพื่อให้เกิดความดีงาม
แก่สังคมและประเทศชาติเท่าที่จะทำได้”

ทุกครั้งที่มีความทุกข์หรือมีปัญหามีอุปสรรคในการทำงาน จะนึกถึงพระองค์ท่านเสมอพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อยกว่า เราอีกหลายเท่าพระองค์ยังไม่ทรงย่อท้อ ดังนั้นเราก็ไม่ควรย่อท้อจะต้องทำงานอย่างแข็งขัน โดยมีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง อยากเห็นคนไทยทุกคนเจริญตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน ในเรื่องของความขยัน และความหมั่นเพียร ที่พระราชทานแนวคิดไว้ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก”


ทุกวันนี้เมื่อนึกถึงคำสอนของพระองค์ท่านจะทำให้มีกำลังใจมีความอดทนที่จะทำงานเพื่อทุกคน แม้อายุ 86 ปีแล้ว ก็ยังทำงานทุกวันและจะพยายามทำในสิ่งที่ดี เพื่อให้เกิดความดีงามแก่สังคมและประเทศชาติเท่าที่จะทำได้

รักพระองค์ท่านมาก ภูมิใจที่ได้เป็นข้าพระบาทในรัชสมัยของพระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตาแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ขอพระบารมีของพระองค์ท่านบนสรวงสวรรค์ จงช่วยคุ้มครองปกป้องประเทศไทยของเราให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ด้วยดีนำความสุขความเจริญมาสู่ประเทศไทยและคนไทยตลอดไป

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล
ประธานกรรมการ บริษัท วัชรพล จำกัด