วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Large it up

ฝรั่งอังกฤษมีวลีที่ใช้พูดอย่างไม่ค่อยเป็นทางการว่า large it หรือ large it up สื่อถึง to enjoy yourself โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการดื่มเครื่องดองของเมา การเต้นรำ หรืองานการบันเทิงประเภทอื่น

นาบุโกะ (Nabuko) นักเรียนแลกเปลี่ยนจากเมืองซะบะเอะ (Sabae) จังหวัดฟุกุอิ เกาะฮนชู เอารูปออกมาอวดเพื่อนๆ แล้วก็พูดว่า Here’s a picture of us larging it up in Sabae last year. นี่เป็นภาพที่เรากำลังสนุกสนานกันมากในซะบะเอะเมื่อปีที่แล้ว

ส่วน largely เป็น adverb สื่อถึง mostly หรือ mainly ส่วนใหญ่ หรือ ส่วนหลัก เมื่อถามถึงภูมิภาคไซบีเรียของ รัสเซีย ผมคุยให้เพื่อนชาวอังกฤษฟังว่า The Siberian part of Russia is largely desert. = The Siberian part of Russia is mostly desert. ภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย

จอห์นได้รับการชวนไปดูแป้นหินรูปเห็ด (mushroom rock) ที่ผาเทิบ จ.อุบลราชธานี กลับมาถึงโรงแรมเนวาดา ผมถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง จอห์นบอกว่า It had been a tiring day, largely because of all the tedious waiting. เป็นวันที่เหนื่อยล้ามาก ส่วนใหญ่ก็มาจากการรอคอยที่น่าเบื่อหน่าย

ส่วน large–scale เป็น adjec tive ที่นำไว้หน้าคำนามเท่านั้น อะไรก็ตามที่ large–scale ก็จะใช้คนเยอะ ใช้พลังเยอะ เช่น a large–scale rescue operation หมายถึง การปฏิบัติการช่วยเหลือขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนเยอะนั่นเองครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ฝรั่งอังกฤษมีวลีที่ใช้พูดอย่างไม่ค่อยเป็นทางการว่า large it หรือ large it up สื่อถึง to enjoy yourself โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการดื่มเครื่องดองของเมา การเต้นรำ หรืองานการบันเทิงประเภทอื่น 18 ต.ค. 2560 11:03 ไทยรัฐ