วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนกีฬาได้เฮ! กกท. วางเป้าเร่งสปีดเบิกจ่ายเร็วขึ้นภายใน 7 วัน

คนกีฬาได้เฮ! กกท. วางเป้าเร่งสปีดเบิกจ่ายเร็วขึ้นภายใน 7 วัน

  • Share:

กกท.ครบรอบปีที่ 53 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 แล้ว “บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการฯ พร้อมปรับการทำงานให้เอื้อต่อการพัฒนากีฬามากขึ้น โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนต่างๆ กับสมาคมกีฬาจะต้องให้รวดเร็วไม่เกิน 7 วันต้องเรียบร้อย โดยทำเป็นวันสต๊อปเซอร์วิสเพิ่มความคล่องตัว

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปี 15 ปี และรางวัลพนักงาน, ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯดีเด่น ประจำปี 2560 บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา

กิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. เริ่มตั้งแต่เวลา 09.09 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท. ร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. พระพรหม และพระภูมิชัยมงคล บริเวณหอพระ และสักการะรูปหล่อหลวงสุขุมนัย ประดิษฐ์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, เวลา 10.09 น. เป็นพิธีสงฆ์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, เวลา 11.00 น. ผู้ว่าการ กกท. และผู้บริหาร กกท. รับมอบอุปกรณ์กีฬา หรือเงินบริจาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 11.30 น. เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปี 15 ปี และรางวัลพนักงาน, ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯดีเด่น ประจำปี 2560

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 กกท.จะสร้างมิติใหม่ของวงการกีฬาไทย 1.การปรับแผนในการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยให้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งการเพิ่มระยะเวลาการเก็บตัวให้ต่อเนื่องมากที่สุด และส่วนไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะรายการแข่งขันที่มีการเก็บคะแนนสะสม เพื่อไปแข่งขันรายการใหญ่ๆ หรือโอลิมปิกเกมส์ 2.ให้มีการจ้างโค้ชทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาดูแลนักกีฬาให้มากขึ้น เพิ่มเงินค่าจ้างจากเดิมสูงสุดเดือนละ 60,000 บาท เป็น 150,000 บาท 3.ให้ กกท.มีการปรับแผนในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนด้านต่างๆให้เร็วขึ้น ไม่เกิน 7 วัน และได้ให้ผู้รับผิดชอบทุกด้านปรับการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาในเรื่องการเงินของสมาคมกีฬาต่างๆ

“ผมต้องการความจริงจัง จริงใจจากทุกคนที่เข้ามาทำกีฬา เพราะถ้าไม่จริงใจก็พัฒนาได้ยาก กกท.จะปรับเทคนิคและแท็กติกทุกอย่างเพื่อสนับสนุนสมาคมฯให้มากที่สุด เป็นวันสต็อปเซอร์วิซ เพื่อให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายเงินได้คล่องตัวมากขึ้น” นายสกลกล่าว

อนึ่ง สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบรอบ 30 ปี ได้แก่ นายจินดา เดชภิมล, นายประชุม บุญเทียม, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ, นายเจริญชัย สุวรรณ–ศรี, นายปิยะชน โพธิเจริญ, นายเดช ใจกล้า, นางประไพ บรรจงจัด, นางสมศรี ลีลวณิช, นายณเดชน์ ใจคิด, นายฉลอง เผ่าแก้ว, นางสาวนวภัสร์ นนท์ธนาเกียรติ, นางชัญญาภัค สดุดี, นายศรีศักดิ์ ลิ้มลิขิตอักษร, นายอาคม นคราวงศ์ และนายโฆษิต ขวัญศร พนักงานที่ปฏิบัติงานครบรอบ 25 ปี ได้แก่ นายพิพัฒน์ วัฒนคุ้ม, นางจิติรัตน์ ชุมเชื้อธนบูลย์, ว่าที่ร้อยตรี สกล เจริญวงศ์, นายสงค์ศักดิ์ คำดี, นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์, นางสาวฐปนันท์ ชนะสงคราม, นางอรุณทิพย์ วัฒนกุลวิวัฒน์, นางสาวอภิญญา มีสามเสน, นายโอ บุญประเสริฐ, นายวสันต์ สู่ทรัพย์, นายยศพนธ์ ผลนาค, นายอดุลย์ อินทรสุนทร, นายจรัญ สุขศรีจันทร์ พนักงานที่ปฏิบัติงานครบรอบ 15 ปี ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย นุชลำยอง, นางภัทราวรรณ วิศุภกาญจน์, นายกล้าณรงค์ ยงสุวรรณ, นางสาวอิศราวรรณ แสงโชติ พนักงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ นางสาวปิยมาศ ถาวระ, นายพันธุปรี ดาบเงิน, นายสุวิทย์ เกิดบำรุง, นายอดิทัต บุญธิมา, นายรัฐพล ไผ่งาม, นางสาวมยุรี บิลกาซัน, นายทัศนะ ไตรรัตน์, นายชาตรี เหล่าเลิศรัตนา, นางนิตยา ขัตวงษ์,นายศราวุฒิ สุขเกษม, นางพิมพ์ชยาน์ ณ พัทลุง, นางพรอนันต์ คำหวาน และนางภสพร พูลทองคำ ผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ นางสาวอาศุอร มณไทวงศ์, นายกฤตวัชรนนท์ เครือวัลย์, นางสาวลำพอง ประดาสุข, นางสาวฤทัยรัตน์ คงมา, นายพันธุ์เทพ ม่วงช่วง, นางสาวอำภา บิลกาซัน, นางสาวนุชจรี ทาเวียง, นายธนศาล แก้วกังวาน, นายศิริรักษ์ สว่างตา, ว่าที่ ร.ต.รัชฎ์กร อธิวรุฬห์รัชต์, นางสาวกัญญชัญ โชติ–ทัตพิชา และนางสาวกำลัย ธิชาญ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้